Cookies

Like most websites, the website of the University of Humanistic Studies uses cookies. More information

Drs. Kors Visscher

Functie

Promovendus Democratische Legitimatie en Duurzaamheid van Burgerinitiatieven

Research

Onderzoek naar de democratische legitimaties verschillende types democratie.; archiefonderzoek, met name in krantenarchieven en de Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer; discours analyse, zowel kwalitatief als kwantitatief, van partijprogramma's en manifesten van politieke partijen; interviews

Selection of publications

"De Onderwijsopportunist: Troelstra en de Pacificatie van 1917", in Een christelijk-liberale synthese (red.) G. Harinck, A. van Kessel en H. Krabbendam