Cookies

Like most websites, the website of the University of Humanistic Studies uses cookies. More information

Dr. Yvonne Leeman

Yvonne Leeman
Position

Universitair Hoofddocent Educatie, in het bijzonder de beroepsidentiteitsontwikkeling van leraren en andere educatieve professionals

Phone

0302390145

Research

Lopende onderzoeksprojecten: 
Begeleiding van promotie-trajecten naar:  het samenwerken van leraren en ouders aan opvoeding in het basisonderwijs; pedagogische idealen van studenten in lerarenopleidingen; humanistisch vormingsonderwijs op de basisschool; presentie in het voortgezet onderwijs. 
Daarnaast participeert zij in een Internationaal project in het kader van EERA naar de interculturele professionaliteit van onderwijswerkers en in de kring lectoren 'normatieve professionalisering' die binnen Waardenwerk actief zijn. 


Selection of publications

Leeman, Y. (2013) De beknelde professionele ruimte van leraren. In Ewijk, H. van & Kunneman, H. (red.) 297-312. Praktijken van normatieve professionalisering. Amsterdam: SWP.

Oers, B. van, Leeman, Y. & Volman, M. (red). (2009). Burgerschapsvorming en identiteitsontwikkeling. Een bijdrage aan pedagogische kwaliteit in het onderwijs. Assen: van Gorcum.
 
Leeman, Y. (2008). Education and diversity in the Netherlands, European Educational Research Journal 7(1), 50-59. www.wwwords.eu/EERJ

Bhatti, G., Gaine, C., Gobbo, F. & Leeman, Y. (eds) (2007). Social justice and intercultural education an open-ended dialogue. Stoke on Trent UK/ Sterling USA: Trentham Books. (213 pag.) ISBN-13: 978 1 85856 403 6

Leeman, Y., Wardekker, W. & Majoor, D. (2007) Pedagogische kwaliteit op de kaart . Baarn: HBUitgevers. 

Leeman, Y. & Reid, C. (2006) Multi/intercultural education in Australia and the Netherlands. Compare 36(1), 57-72.

Leeman, Y. (1994) Samen Jong. Nederlandse jongeren en lessen over inter-etnisch samenleven en discriminatie. Van Arkel, Utrecht, 1994 (dissertatie)

Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicaties

Ancillary activities

Actueel: 

  • Convenor Network Social Justice and Intercultural Education of ECER/EERA.
  • Member of the editorial board of Intercultural Education (Routledge Journal).
Voormalig:
    Lector Windesheim. Lectoraat: Pedagogische kwaliteit van het Onderwijs.
    Lid redactie van Pedagogiek