Cookies

Like most websites, the website of the University of Humanistic Studies uses cookies. More information

Prof. dr. Joachim Duyndam

Joachim Duyndam
Position

Hoogleraar Humanisme en Filosofie
- Voorzitter van de leerstoel Humanisme en Filosofie
- Leider van het onderzoeksprogramma Humanistische Tradities, Zingeving, en Goed Ouder Worden

Phone

030 2390114

Research

Joachim Duyndam is onderzoeksleider van het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Humanistische Tradities, Zingeving, en Goud Ouder Worden, waarin door onderzoekers van de UvH wordt samengewerkt met onderzoekers in binnen- en buitenland. Zijn eigen hermeneutisch-filosofische onderzoeksinsteek in dit programma betreft kernthema's als humanisme, mimesis, geestelijke weerbaarheid (resilience), empathie.

Daarnaast is Duyndam co-chair van het interdisciplinaire onderzoeksproject De actuele fascinatie van het offer, samen met prof. dr. Marcel Poorthuis en prof. dr. Anne-Marie Korte (wetenschappelijk directeur van de onderzoekschool Noster).
 

Education

Joachim Duyndam verzorgt in het academisch jaar 2017/18 onder andere het volgende onderwijs aan de UvH:

 • Bachelor: Filosofie in humanistiek (Ba-Z1-B)
 • Master: Humanistische tradities 1 (HT1)
 • Graduate School: promotiebegeleiding

 • Verder is hij examinator van het nieuwe studieonderdeel in de master Media & Zingeving, dat wordt ontwikkeld in samenwerking met omroep Human.

  Ancillary activities

  Nevenfuncties

  • Elected member of the Board of Directors of the Colloquium on Violence and Religion (since 2013)
  • Member of the Editorial Board of the Tijdschrift voor Filosofie (Journal of Philosophy), Leuven (since 2006)
  • Member of the Dutch Humanist Association (Humanistisch Verbond) Nomination Committee that appoints humanist counsellors (since 2014)
  • Member of the Dutch broadcasting company Human Programming Board (since 2014)
  • Editor-in-Chief of the Levinas Online Bibliography (since 2005)
  • Editor-in-Chief of the Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society (Mededelingen van de Levinas Studiekring) (since 1999)
  • Chair of the Dutch-Flemish Levinas Society (since 1999)
  • Member of the Advisory Board of the International Journal of Haptonomy and Haptotherapy (since 2013)
  • Member of the Scientific Council of the Association of Haptotherapists in the Netherlands (since 2007)