Symposium Rituelen die helen? Rituelen in het licht van collectieve rampen en trauma


Donderdag 18 maart 2021 organiseerde de universiteit in samenwerking met de Celebrantenopleiding een symposium over rituelen in het licht van collectieve rampen en rouw. 


Bij een acute ramp of aanslag wordt de samenleving wakker geschud. Vaak ontstaan er collectieve rituelen om de schok en het verlies gezamenlijk te verwerken. Maar hoe gaan we om met een ramp die langer duurt, zoals de huidige pandemie? Wat kunnen rituelen dan betekenen? Op 18 maart 2021 organiseerde de Celebrantenopleiding van de Universiteit voor Humanistiek het online symposium Rituelen die helen? Rituelen in het licht van collectieve rampen en trauma.


Aan het begin van de pandemie ontstonden spontaan allerlei collectieve rituelen, zoals het klappen voor de zorgmedewerkers. Maar de pandemie blijft het leven van mensen nu al lange tijd sterk beïnvloeden. Hierdoor ervaren mensen niet alleen langdurig gevoelens van rouw, verlies, angst en onzekerheid, maar ze missen ook het vieren van en stilstaan bij mooie gebeurtenissen. Hoe werken rituelen bij collectieve rampen en na collectief trauma? Wat kunnen rituelen betekenen als mensen het gevoel van controle kwijt zijn? Kunnen rituelen helen?


Dit vierde online symposium van de Celebrantenopleiding van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) gaat in op deze vragen. Het wordt georganiseerd in samenwerking met het Instituut voor Rituele en Liturgische Studies (IRILIS); een platform voor innovatief onderzoek op het gebied van rituele en liturgische studies. Tijdens het online symposium op 18 maart 2021 presenteren verschillende experts op het gebied van ritueel, trauma en rouw hun inzichten, waarna we met hen in gesprek gaan. We zullen vanuit wetenschap en praktijk kijken naar de betekenis van ritueel na collectieve rampen.


Keynote spreker was Prof. Geert Smid, psychiater bij ARQ Centrum’45, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en bijzonder hoogleraar ‘Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld’ aan de Universiteit voor Humanistiek.  


Dr. Nicole Immler is universitair hoofddocent ‘Geschiedenis en cultuurwetenschappen’ aan de Universiteit voor Humanistiek en coördinator van module 3 ‘Rituelen bij afscheid en verlies’ bij de Celebrantenopleiding. Zij doet onderzoek naar narratieven, trauma en weerbaarheid in relatie tot oorlogsverleden. 

Dr. Jorien Holsappel is kennismakelaar aan de Protestantse Theologische Universiteit en auteur van onder andere een handreiking voor gemeentes voor het organiseren van herdenkingen na schokkende gebeurtenissen. 


Dr. Joanna Wojtkowiak, universitair docent ‘Psychologische en levensbeschouwelijke aspecten van existentiële zorg’ en coördinator van de Celebranten Opleiding aan de Universiteit voor Humanistiek, zal de dag voorzitten.


Het symposium vond via ZOOM plaats en was gratis bij te wonen.

Programma

13:00-13:10 Welkom door dagvoorzitter

13:15-13:45 Lezing Geert Smid “Rituelen na rampen en traumatisch verlies”

13:45-14:00 Vragen van deelnemers

14:00-14:15 Pauze

14:15-14:35 Bijdrage Nicole Immler

14:35-14:45 Vragen van deelnemers  

14:45-15:00 Pauze 

15:00-15:20 Bijdrage Jorien Holsappel 

15:20-15:30 Vragen deelnemers 

15:30-15:45 Inhoudelijke afsluiting

Foto: Mathew Schwartz, @cadop, www.unsplash.com

Bij een acute ramp of aanslag wordt de samenleving wakker geschud. Vaak ontstaan er collectieve rituelen om de schok en het verlies gezamenlijk te verwerken. Maar hoe gaan we om met een ramp die langer duurt, zoals de huidige pandemie? Wat kunnen rituelen dan betekenen?