De UvH Academie

De UvH Academie is er voor iedereen die beroepshalve bezig is op een werkterrein van de UvH. Zo richten we ons op professionals op de terreinen van zorg en welzijn, in het onderwijs en bij de overheid. Ook zijn we er voor bestuurders en toezichthouders die willen handelen vanuit integriteit en reflectie.


Als bijzondere levensbeschouwelijke universiteit heeft de Universiteit voor Humanistiek een belangrijke maatschappelijke opdracht. Dit komt niet alleen tot uiting in het initiële onderwijs en het onderzoek, maar ook in allerlei andere vormen van interactie met maatschappelijke partners en doelgroepen. Om dit te bundelen en zichtbaar te maken, startte de universiteit in 2022 met de UvH Academie. 


Doel van de UvH Academie is het verder brengen van wetenschappelijke kennis, samen met en voor praktijken. Dat doen we op verschillende manieren:


  • We bieden  leergangen en workshops aan, waarin docenten samen met professionals een leergemeenschap vormen. In deze workshops worden ervaringen uit praktijken uitgewisseld, en wordt onderzoek verder uitgediept.
  • We verzorgen jaarlijks een post-initiële opleiding tot ritueel begeleider, de Celebrantenopleiding.
  • We organiseren korter lopende masterclasses, trainingen en symposia.