De UvH Academie

De UvH Academie is er voor iedereen die beroepshalve bezig is op een werkterrein van de UvH. Zo richten we ons op geestelijk verzorgers, professionals in het onderwijs, de zorg en bij de overheid, en ook vrijwilligers zoals mantelzorgers.


Als bijzondere levensbeschouwelijke universiteit heeft de Universiteit voor Humanistiek een belangrijke maatschappelijke opdracht. Dit komt niet alleen tot uiting in het initiële onderwijs en het onderzoek, maar ook in allerlei andere vormen van interactie met maatschappelijke partners en doelgroepen. Om dit te bundelen en zichtbaar te maken start de universiteit in 2022 met de UvH Academie. 


Doel van de UvH Academie is het verder brengen van wetenschappelijke kennis, samen met en voor praktijken. Dat doen we op verschillende manieren:


  • We verzorgen jaarlijks een post-initiële opleiding tot ritueel begeleider, de Celebrantenopleiding.
  • We organiseren korter lopende masterclasses, trainingen en symposia.
  • We bieden leergangen en workshops aan, waarin docenten samen met professionals een leergemeenschap vormen. In deze workshops worden ervaringen uit praktijken uitgewisseld, en wordt onderzoek verder uitgediept.

Met de Academie  wil de Universiteit voor Humanistiek wetenschappelijke kennis verder brengen. Met en voor praktijken. Zo ontstaat kennis die waardevol is.