Module 2. Rituelen bij het vieren van relaties

Inhoud module

Hoe vieren wij het leven? Het aangaan van een relatie, de geboorte of adoptie van een kind, het behalen van een diploma of andere momenten waarin vreugde centraal staat zijn de focus van deze module. Rituelen zijn manieren om bewust stil te staan bij deze gebeurtenissen. 


Ook mooie momenten in het leven kunnen omgeven worden met spanning, angst en twijfels, die een plek verdienen bij het vormgeven of uitvoeren van het ritueel. Tevens komt de sociale functie van vieringen in onze cultuur (en in andere culturen) in deze module aan bod. Voor wie wordt het ritueel gehouden? Wie is/zijn de meest centrale personen? Wie krijgt een actieve rol in het ritueel? Op welke manier kunnen deze verschillende betrokkenen (zoals ouders, schoonouders, grootouders, broers/zussen, ooms/tantes) een rol krijgen in het ritueel?

Data & tijd

Kijk bij Praktische informatie voor de data en tijden van module 2.  

Thema's van de bijeenkomsten

1. Relatie en zingeving in de huidige samenleving
2. Narrativiteit: Collectieve en individuele verhalen in rituelen
3. Aanknopingspunten voor het vertalen van existentiële thematiek naar rituele vormgevingen
4. Bouwrituelen; rituelen vanuit een collectief kader
5. Ritualiseren van partnerschap/trouwen
6. Practicum - rituelen voor het vieren van relaties

Docenten 

Coördinator van de module is drs. Emy Spekschoor: humanistisch geestelijk verzorger, celebrant en kunstenaar. Ze heeft hierin een eigen praktijk en werkt vast in de zorg. Bij de Celebrantenopleiding is zij coördinator van de tweede module. Binnen deze module ligt haar focus op de creatieve en constructieve dimensie van celebrantschap, met name hoe betekenis te vinden en te creëren in deze veranderende wereld. Docenten die verder meewerken aan deze module zijn: prof. dr.  Anja Machielse; docente en humanistica,  speciale trouwambtenaar Clover Jean, kunstenares Ida van der Lee en social designer Imke van Dillen.