Online workshops: ‘Bildung voorleven in het vmbo’

Springende kinderen op het schoolplein


Waarschijnlijk denken de meeste mensen bij ‘Bildung’ aan filosoferen, dikke boeken lezen en musea bezoeken. Activiteiten die vooral bij het vwo zouden passen. En dat terwijl Bildung veel meer te bieden heeft. Bildung gaat over het worden van een compleet mens, het vinden van een roeping in je werk, en kritisch denken. Die doelen passen helemaal bij het vmbo.

In 2021, 2022 start het project, ‘Voorbeeldige Bildung in het vmbo’ , dat wordt geleid door dr. Wouter Sanderse, universitair docent Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek. In vier professionele leergemeenschappen gaan vmbo-docenten uitwerken hoe ze de vormende kant van hun onderwijs kunnen versterken. Hun voorbeeldfunctie staat daarin centraal.


Als voorproefje op dit programma biedt de UvH dit najaar vier workshops aan. Ben je een professional of geïnteresseerde en wil je meedoen? Meld je dan nu aan! Toegang is gratis.


  • 4 online, interactieve workshops
  • Op 13 oktober, 5 november, 30 november en 25 januari
  • Inschrijven voor de workshop van november: vóór 3 november
  • Deelname is gratis, en bij aanmelden rekenen we op je komst!

Meer informatie? Neem contact op met Wouter Sanderse (w.sanderse@uvh.nl).

De workshops


Vrijdag 15 oktober, 15:15-16:45 uur

Vorming voorleven in het vmbo 
Dr. Wouter Sanderse


Binnenkort gaat een groot project van start dat als doel heeft om de vormende kant van het vmbo te versterken. In vier provincies wordt een leergemeenschap (PLG) opzet voor vmbo-docenten en scholen die willen uitzoeken hoe ze dit kunnen doen. Dit gebeurt onder de noemer ‘Bildung’. In dit webinar komt aan bod waarom aandacht voor Bildung in het vmbo belangrijk is, en wisselen we uit hoe we tegen de Bildung van vmbo-leerlingen aankijken. Daarna vertelt Wouter over het programma en de werkwijze van de  leergemeenschappen en te verwachten opbrengsten voor leerlingen, jezelf en de school. Tenslotte gebruiken we het VELG-model om na te gaan hoe je Bildung nog beter kunt voorleven in de eigen klas.  
Wouter is universitair docent Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek en leidt het project ‘Voorbeeldige Bildung in het vmbo’. 


Vrijdag 5 november 2021, 10:00-11:30 uur

Durf te twijfelen 
Claudia van Werkhoven en Hanke Drop


In dit interactieve webinar verkennen we in een werkvorm hoe het is om iets niet (zeker) te weten. We oefenen ook hoe het is om ergens voor te staan, ook al weet je dat een ander daar heel anders over denkt. Beide vragen moed. Naderhand bespreken we hoe je de werkvorm hebt ervaren en hoe je het kunt gebruiken in je eigen lessen.


Claudia van Werkhoven en Hanke Drop


Claudia is lerarenopleider en docent letterkunde bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg en Hanke is docent-onderzoeker bij het lectoraat Normatieve professionalisering (HU). Claudia en Hanke begeleiden een PLG over Bildung in het vmbo. 


Dinsdag 30 november 2021, tussen 16.00 - 17.30 uur

Beroepsgericht ontwerpen op het snijvlak van kritisch denken, burgerschap en Bildung 

Dr. Anouk Zuurmond

 

In dit webinar deelt Anouk Zuurmond de inzichten uit het NRO-project ‘Democratisering van kritisch denken’. Het uitgangspunt van dit project is dat het burgerschapsonderwijs in het mbo verbeterd kan worden door systematisch te werken aan Bildung en kritisch denken. Na een inleiding, waarin de kernbegrippen uit dit project toegelicht worden, koppelen we deze aan herkenbare praktijkvoorbeelden. Daarna gaan we met elkaar aan de slag: op basis van de ontwerpeisen die we hanteren in het project, zullen deelnemers zelf aan de slag gaan met het ontwerpen van een kleine beroepsgerichte opdracht voor leerlingen, waarin de componenten kritisch denken, burgerschap en Bildung centraal staan.  

Anouk Zuurmond


Anouk is universitair docent Ethiek en Pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is betrokken bij een Werkplaats Onderwijsonderzoek (gesubsidieerd door NRO) getiteld ‘Democratisering van kritisch denken (2018 – 2022).


Dinsdag 25 januari 2022, 15:15-16:45 uur

Bildung (w)onder wijzen  

Petra van Bakel en Anita Keur (docenten aan het Nuenens College)


Het best denkbare onderwijs voor iedereen mogen geven, is een wens die veel onderwijsharten sneller doet kloppen. Wat het best denkbare onderwijs is, hoe het moet worden gegeven en waarom juist dat onderwijs het best denkbare is, is en blijft een wonderlijke, dynamische ontdekkingstocht met steeds weer nieuwe beelden en indrukken. Wij, Anita en Petra van het Nuenens College, hebben tijdens onze ontdekkingstocht in de PLG Bildung in het vmbo, stil gestaan bij de fenomenen creativiteit en verwondering. In deze workshop nemen we je mee op ontdekkingsreis en laten we je op interactieve wijze ervaren hoe wij onze bevindingen hebben omgezet in een unieke lessenserie voor de onderbouw van het vmbo.


Petra van Bakel en Anita Keur


Petra en Anita hebben vorig jaar deelgenomen aan een PLG over Bildung, waarin ze bildend lesmateriaal voor hun leerlingen hebben ontworpen. 

In vier professionele leergemeenschappen konden vmbo-docenten uitwerken hoe ze de vormende kant van hun onderwijs kunnen versterken. Hun voorbeeldfunctie stond daarin centraal.