Module 1. Fundamenten voor de celebrant

Inhoud module

De basismodule ‘Fundamenten voor de celebrant’ geeft een eerste inleiding in de betekenis, functie en praktijken van rituelen in onze samenleving. Rituelen zijn belichaamde zinervaringen die ruimte creëren voor emoties, transities, gemeenschappelijkheid en zingeving. In deze module wordt het theoretische fundament voor de opleiding gelegd. Studenten krijgen kennis over de psychologische, sociale en culturele betekenissen van rituelen. Hierbij wordt steeds ook de link met de praktijk gelegd.

Er wordt aandacht besteed aan overgangsmomenten tijdens de individuele levensloop (van geboorte tot dood). Tevens wordt er gekeken naar collectieve perspectieven. Vragen die in de module aan bod komen zijn: Welke existentiële vragen en thema’s komen in rituelen aan bod? Wat is een ritueel en uit welke elementen bestaan rituelen? Welke groepen en organisaties hebben behoefte aan rituelen? Op welke manier kunnen rituelen recht doen aan verschillende levensbeschouwingen, bijvoorbeeld tijdens collectieve herdenkingen?


De module bestaat uit zelfstudie, opdrachten en bijeenkomsten. De bijeenkomsten bestaan uit hoorcolleges, oefeningen met 

casussen, praktijkvoorbeelden en groepsopdrachten. 

Data & tijden

Kijk bij Praktische informatie voor de data en tijden van module 1.

Thema's van de bijeenkomsten 

1. Eigentijdse rituelen in onze veranderende samenleving
2. Rituele elementen: waaruit bestaat een ritueel?

3. Levensbeschouwing en existentiële thema's

4. Kunst en verbeelding in rituelen

5. Rituelen in cultuurhistorisch perspectief

6. Lichaam en performance

Docenten  

Coördinator van de module is dr. Joanna Wojtkowiak. Zij is Universitair docente aan de UvH op het gebied van Psychologie en levensbeschouwelijke aspecten van existentiële begeleiding. Joanna is gespecialiseerd in culturele psychologie met focus op rituelen en verlieservaringen. Docenten die verder betrokken zijn bij deze module: prof. dr. Laurens ten Kate en Ida van der Lee