Praktische informatie

Opbouw van de opleiding

De Celebrantenopleiding duurt één jaar en bestaat uit vijf modules. Vier modules worden gegeven in vier periodes van telkens tien weken. Gedurende zes weken heb je wekelijks een bijeenkomst. Daarna volgen vier onderwijsvrije weken. Parallel aan de moduledagen werk je gedurende het hele opleidingsjaar aan de vijfde module: de persoonlijke leerlijn. In de onderwijsvrije weken heb je ruimte om te werken aan de afrondingsopdrachten en persoonlijk portfolio en kan je je voorbereiden op de nieuwe module. 

Studiebelasting 

De studiebelasting van de opleiding bedraagt gemiddeld 16 uur per week, inclusief de bijeenkomsten. Iedere module heeft een omvang van 160 uur.

Data en tijden

De Celebrantenopleiding start jaarlijks in september. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagmiddagen van 13:00 – 17:30 uur.


PDF-bestandData en tijden 2023 - 2024

Afronding

Elke module rond je af met een aantal opdrachten, zoals reflectie- en observatieverslagen, essays en praktijkopdrachten.

De hele opleiding wordt afgerond met een portfolio waaruit je profiel als celebrant blijkt. Je persoonlijke ontwikkeling is voor dat profiel van groot belang. Een celebrant moet in staat zijn te reflecteren op de eigen manier van denken en handelen en op persoonlijke uitdagingen. Mentale en gedragskundige vaardigheden, zoals empathie, je dienstbaar op kunnen stellen en de balans vinden tussen zichtbaar en onzichtbaar zijn.

Opleidingskosten

De kosten voor deelname aan de Celebrantenopleiding 2023 - 2024 bedragen €5.500,-* (gehele opleiding). 

De kosten voor het volgen van een of meerdere modules is €1.650,-* per module.

* De opleidingskosten zijn vrijgesteld van btw. Het bedrag is inclusief online toegang tot de verplichte artikelen en exclusief aan te schaffen literatuur en materiaal (maximaal €100,-).  Kosten worden elk onderwijsjaar opnieuw vastgesteld.


Aanmeldingen voor de hele opleiding gaan voor op aanmeldingen voor losse modules. Eventuele vrije plekken zullen, nadat aanmeldingen voor de gehele opleiding zijn toegewezen, worden verdeeld onder de aanmeldingen voor losse modules op basis van volgorde van aanmelding.

Accreditatie SKGV

De Universiteit voor Humanistiek vraagt elk jaar accreditatie aan bij de SKGV voor de Celebrantenopleiding.

Kijk in het scholingsregister van de SKGV voor de toegekende punten.

Locatie

De lessen worden gegeven op locatie bij de Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29 te Utrecht.