Praktische informatie

Opbouw van de opleiding

De Celebrantenopleiding duurt één jaar en bestaat uit 4 periodes van 10 weken. In elke periode wordt er één module aangeboden. De modules bestaan uit 6 bijeenkomsten, gevolgd door 4 onderwijsvrije weken. In deze 4 weken kunnen studenten werken aan de afrondingsopdrachten, een persoonlijk portfolio, en zich alvast voorbereiden op de nieuwe module. 

Afronding

Elke module wordt afgerond met een aantal afrondingsopdrachten, zoals reflectie- en observatieverslagen, essays en praktijkopdrachten. De gehele opleiding wordt afgerond met een persoonlijk portfolio waarin studenten werken aan hun profiel als celebrant. De persoonlijke ontwikkeling is voor dat profiel van groot belang. De celebrant moet in staat te zijn tot reflectie op de eigen manier van denken en handelen en op persoonlijke uitdagingen. Het ontwikkelen van mentale en gedragskundige vaardigheden, zoals empathie, het zich dienstbaar opstellen, de balans vinden tussen zichtbaar en onzichtbaar zijn, zijn voortdurend onderwerp in de opleiding. Hiertoe wordt tijdens het volgen van de modules gewerkt aan een portfolio, waarin op de eigen vaardigheden en kennis wordt gereflecteerd. 


SKGV
Geestelijk verzorgers die staan geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers, krijgen per gevolgde module 8 punten toegekend. Voor meer details over deze accreditatie klikt u hier

Studiebelasting 

De studiebelasting van de opleiding bedraagt gemiddeld 16 uur per week, inclusief de bijeenkomsten. Iedere module heeft een omvang van 160 uur. 


Data & Tijden 

De Celebrantenopleiding 2022 start op 8 september. De bijeenkomsten vinden op donderdagmiddag (13:00 – 17:30) plaats. Hieronder vindt u een overzicht van alle data voor het studiejaar 2022-2023.


Module 1. Fundamenten van de celebrant

8 september 2022

15 september 2022

22 september 2022

29 september 2022

6 oktober 2022

13 oktober 2022


Module 2. Rituelen voor het vieren van relaties

17 november 2022

24 november 2022

1 december 2022

8 december 2022

15 december 2022

22 december 2022


Module 3. Rituelen bij verlies

9 februari 2023

16 februari 2023

23 februari 2023

2 maart 2023

9 maart 2023

16 maart 2023


Module 4. Community skills en ondernemerschap

20 april 2023

4 mei 2023

11 mei 2023

25 mei 2023

1 juni 2023

8 juni 2023


Eindbijeenkomst met eindrituelen: 22 juni 2023, 9-17 uur


Uitreiking certificaten: datum nog niet bekend

Prijs 

De deelnamekosten voor Celebrantenopleiding 2023-2024 zullen hier vermeld worden, zodra ze zijn vastgesteld.


De kosten voor deelname aan de Celebrantenopleiding 2022-2023 bedragen €5000,- (gehele opleiding). De prijs voor het volgen van een of meerdere modules is €1500,- per module. Aanmeldingen voor de gehele opleiding gaan voor op aanmeldingen voor losse modules. Vrije plekken zullen, nadat aanmeldingen voor de gehele opleiding zijn toegewezen, worden verdeeld onder de aanmeldingen voor losse modules op basis van volgorde van aanmelden.


Bij het volgen van een of meerdere modules dient de basismodule Fundamenten voor de celebrant in ieder geval gevolgd te worden, aangezien zij de (theoretische) basis vormt voor de andere drie modules. Het succesvol afronden van de basismodule is een toelatingsvoorwaarde voor het volgen van de andere drie modules.


Vanaf collegejaar 2022-2023 kan er gebruik worden gemaakt van het STAP-budget van de overheid. Dit is een subsidie van het UWV van maximaal €1000,- per jaar voor een opleiding. Per kalenderjaar kan één STAP-opleiding gedaan worden. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het STAP-budget.

U kunt op uw aanmeldformulier van de Celebrantenopleiding aangeven of u gebruik wilt maken van het STAP-budget. Het aanmeldformulier staat vanaf 4 maart op de website van de Celebrantenopleiding.

Locatie 

Locatie is de Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, te Utrecht. Voor een routebeschrijving zie hier.