Eerdere activiteiten

Eerder hebben plaatsgehad: 

 • Celebrantendag

  Voor alumni van de Celebrantenopleiding is er op 2 juni de celebrantendag. Hoor en zie wat jouw collega-celebranten nu doen en presenteer je eigen werkpraktijk. Praat bij met collega-celebranten uit verschillende jaren over de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld. En hoor de uitkomsten van het celebrantenonderzoek.

   
 • Conferentie Brede vorming in het (v)mbo

  Voor docenten, schoolleiders, lerarenopleiders of professionals die werken met brede vorming of hiermee willen gaan werken. De conferentie biedt de ruimte om samen met collega’s een dag te experimenteren met bildung in het (v)mbo en is dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te inspireren! Datum: 24 maart.

   
 • Leergang Zinvol trainen

  Train de trainer – Hoe extramuraal werkende geestelijk verzorgers trainingen kunnen geven. Start 1 februari en 8 september 2022.

   
 • Summerschool on Humanizing Birth: Launching Critical Midwifery Studies

  In this international summer school, we will explore the potential of "Critical Midwifery Studies". Van 11 tot 15 juli 2022.

   
 • Een inclusief gespreksmodel voor spirituele zorg in de palliatieve fase

  Online Train de trainer leergemeenschap voor geestelijk verzorgers in een veelkleurige samenleving: het Diamant-model voor zorgvragers met beginnende dementie/Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst. Van sep tot dec 2021.

   
 • Online workshops: ‘Bildung voorleven in het vmbo’

  In vier professionele leergemeenschappen konden vmbo-docenten uitwerken hoe ze de vormende kant van hun onderwijs kunnen versterken. Hun voorbeeldfunctie stond daarin centraal.

   
 • Symposium Rituelen die helen? Rituelen in het licht van collectieve rampen en trauma

  Bij een acute ramp of aanslag wordt de samenleving wakker geschud. Vaak ontstaan er collectieve rituelen om de schok en het verlies gezamenlijk te verwerken. Maar hoe gaan we om met een ramp die langer duurt, zoals de huidige pandemie? Wat kunnen rituelen dan betekenen?

   
 • Symposium De nalatenschap van verlies en trauma

  Dit symposium ging in op de nalatenschap van verlies en trauma voor individu, gezin en samenleving en implicaties voor psychische gezondheid. Aansluitend sprak bijzonder hoogleraar prof. dr. Geert Smid zijn inaugurale rede uit.

   
 • Open collegereeks: Vrijheid, verbeelding, zin zoeken

  Een verdiepingstraject op 3, 10, 17 en 24 juni, waarin religiewetenschapper Laurens ten Kate met cursisten dieper in gaat op 4 denkers die ons meer leren over vrijheid, verbeelding, en zin zoeken: Charles Taylor, Richard Kearney, Hartmut Rosa en Hannah Arendt.

   
 • Tweedaagse cursus Zingeving in het werk van de Praktijkondersteuner Huisarts GGZ

  Deze tweedaagse cursus in maart en april is speciaal ontwikkeld voor praktijkondersteuners GGZ en gaat in op de begeleiding bij existentiële ervaringen en levensvragen.