Een inclusief gespreksmodel voor spirituele zorg in de palliatieve fase

Diamand
Ontwikkel mee aan het Diamant-model voor zorgvragers met beginnende dementie, of zorgvragers van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst


Het Diamant-model of Ars Moriendi-model helpt zorgverleners en zorgvragers om het gesprek aan te gaan over spirituele zorg in de palliatieve fase. We zijn bezig om dit model door te ontwikkelen tot een gespreksmodel voor zorgvragers met beginnende dementie, en zorgvragers met een Turkse, Marokkaanse en Surinaamse achtergrond. Geestelijk verzorgers die actief willen bijdragen aan de ontwikkeling van deze methode volgden de workshops en zijn lid van de leergemeenschap.


In de 'Train de trainer-' leergemeenschap willen we samen met geestelijk verzorgers uit alle levensbeschouwelijke sectoren ontdekken hoe ze het Diamant-model zelf kunnen gebruiken en hoe ze andere disciplines hierin kunnen scholen. We werken samen toe naar passende trainingen voor de zorgpraktijk. In vier workshops wordt het werken met Diamant-model en varianten geïntroduceerd. Daarna volgen drie terugkombijeenkomsten om ervaringen met het werken en trainen te delen en van elkaar te leren. 


De leergemeenschap maakt onderdeel uit van het ZonMw project  DIAMAND, geleid door prof.dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek. De workshops worden aangeboden door het Kenniscentrum van de universiteit.  


Train de trainer geestelijke verzorgers zijn hard nodig in de interculturele palliatieve zorg! Er is een maximum van 20 deelnemers. LET OP: We hebben het maximum aantal deelnemers bereikt. 


4 online, interactieve workshops

  • Op 22 november, 29 november, 6 december en 13 december 2021 (9.30 - 12 uur)
  • Drie terugkombijeenkomsten tot juli 2022 (data nader te bepalen)
  • Docenten: Carlo Leget, Hassan Bakir, Karan Gokoel, Marc Haufe, Marieke Potma
  • Voor de deelnemers is het trainingsmateriaal vrij te gebruiken binnen de eigen zorgsetting
  • Deelname is gratis, bij aanmelden rekenen we op je actieve bijdrage tot het einde!

Vragen?

Neem contact op met Carlo Leget, c.leget@uvh.nl.

De workshops


Maandag 22 november 2021, 9.30 - 12.00 uur

Inleiding in het Diamant-model 

Carlo Leget


In de eerste interactieve workshop maken we kennis met de laatste ontwikkelingen in het Diamant-model van Carlo Leget. Het Diamant-model benoemt 5 themavelden die een rol spelen in de palliatieve fase. In westerse termen gaat het om: autonomie, lijden, afscheid, schuld, hoop. De velden worden voorgesteld als open vensters waarin antropologische grondspanningen in kaart gebracht worden die tot verschillende posities kunnen leiden, afhankelijk van de culturele achtergrond en levensbeschouwelijke situering van mensen. De openheid van dit model maakt gebruik in uiteenlopende situaties en culturen mogelijk. 

Centraal staan zingeving en innerlijke ruimte, spanningsvelden en meerstemmigheid, en in groepjes werken met het Diamant-model. 


Carlo Leget


Carlo is hoogleraar Zorgethiek en bijzonder hoogleraar zingeving en ethiek in de palliatieve zorg namens het Integraal Kankercentrum Nederland en de Associatie Hospicezorg Nederland aan de Universiteit voor Humanistiek. Legets onderzoek beweegt zich op het grensvlak van (zorg)ethiek en zingeving, met name rond het levenseinde. Hij leidt het project DIAMAND dat uitgevoerd wordt in samenwerking met Saskia Teunissen, hoogleraar hospicezorg aan het UMC Utrecht.


Maandag 29 november 2021, 9.30 - 12.00 uur

Het Diamant-model voor zorgvragers met beginnende dementie en hun naasten

Marc Haufe


Mensen met dementie en hun naasten is een sterk groeiende doelgroep. Hoewel dementie veel vormen kent, zijn er, middels het Diamant model, gemeenschappelijke existentiële en spirituele sleutelinzichten te verkennen die helpend kunnen zijn in de ondersteuning. In deze interactieve workshop zullen we kennismaken met die inzichten aangaande thema’s als: “het bedreigde ik”, “botsende partners” “ de toeverlaat van ziektebeeld kennis” en “tijdreizen” en zullen we deze relateren aan een gevoel voor ruimte in de ondersteuningsrelatie. Aan de hand van casussen, klein en groot, verkennen we hoe die inzichten te gebruiken in ondersteunende gesprekken in (eigen) trainingen. 


Marc Haufe


Marc is psycholoog en onderzoeker en promoveert aan de Universiteit voor Humanistiek bij Carlo Leget en Saskia Teunissen (UMCUtrecht) op het onderwerp existentiële en spirituele gesprekvoering middels het Diamant model. Binnen het DIAMAND project is hij verder ondergedompeld in de wereld van (beginnende) dementie door actie-onderzoek te doen met geestelijk verzorgers, casemanagers en GZ psychologen.


Maandag 6 december 2021, 9.30 - 12.00 uur

Het Diamant-model voor zorgvragers van Turks- of Marokkaans-Nederlandse afkomst

Marieke Potma


Bij de derde workshop gebruiken we innerlijke ruimte als kompas voor relationele cultuur-sensitieve spirituele palliatieve zorg, voor zorgvragers met een islamitische achtergrond. We oefenen met interculturele communicatie en maken kennis met de islamitische variant van het Diamant-model, met Turkse en Marokkaanse variaties. We gebruiken de werkvorm denken-delen-uitwisselen om aandachtig te ‘luisteren in lagen’ aan de hand van een casus. Tot slot gaan we in gesprek met Hassan Bakir over spiritualiteit bij moslims, sabr en tawakkul, het ontstaan van nieuwe perspectieven en het belang van verbinding. 


Marieke Potma en Hassan Bakir


Marieke is filosoof en zorgethicus. Ze doet promotieonderzoek binnen het DIAMAND-project via actieonderzoek met migranten.

Hassan is gepromoveerd theoloog en algemeen geestelijk verzorger bij Laurens. Hij heeft een islamitische achtergrond en is gespecialiseerd in dementie en palliatieve zorg.


Maandag 13 december 2021, 9.30 - 12.00 uur

Het Diamant-model voor zorgvragers van Surinaams-Nederlandse afkomst

Marieke Potma


In deze vierde en laatste workshop nemen we je mee op ontdekkingsreis naar Surinaamse Nederlanders en laten we je op interactieve wijze ervaren hoe wij onze bevindingen hebben omgezet in een Diamant-model voor Surinamers en drie verdiepende varianten: een Hindu, Creoolse en Javaans-Surinaamse diamant. Verder doen we een reflectie-oefening interculturele vaardigheden en een attitude-oefening ‘andere soorten weten’. Met Karan Gokoel zoomen we in op de Hindu variant en gaan we in gesprek over cyclische manieren van kijken, Lila (het leven als spel), het familiesysteem en het Diamant-model als spiritueel brugmodel voor onze kleurrijke samenleving.


Marieke Potma en Karan Gokoel


Marieke is filosoof en zorgethicus. Ze doet promotieonderzoek binnen het DIAMAND-project via actieonderzoek met migranten.

Karan is algemeen geestelijk verzorger en gespecialiseerd in hindoeïstische en boeddhistische geestelijke verzorging. 

Online Train de trainer leergemeenschap voor geestelijk verzorgers in een veelkleurige samenleving: het Diamant-model voor zorgvragers met beginnende dementie/Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst. Van sep tot dec 2021.