Docenten

Dr. Joanna Wojtkowiak is bedenker en ontwikkelaar van de Celebrantenopleiding. Ze is coördinator van module 1 Fundamenten van de celebrant waarin een theoretisch fundament wordt gelegd voor de celebrant in opleiding. Joanna is werkzaam als Universitair Docent Psychologie en levensbeschouwelijke aspecten van existentiële begeleiding bij de UvH en gespecialiseerd in culturele psychologie met focus op rituelen en verlieservaringen.


Drs. Emy Spekschoor is coördinator van de Celebrantenopleiding. Ze is ook modulecoördinator van module 2 Rituelen bij het vieren van relaties en van module 5 Persoonlijke leerlijn. Ze is humanistisch geestelijk verzorger en celebrant en momenteel werkt zij ook als PhD onderzoeker aan de UvH. 

Prof. dr. Nicole Immler is coördinator van module 3 Rituelen bij afscheid. Nicole is werkzaam als hoogleraar Geschiedenis en Cultuurwetenschap aan de UvH. In haar onderzoek Narratives of (In)justice brengt zij in beeld hoe verschillende (migranten)groepen in het postkoloniale en naoorlogse Nederland een impuls hebben gegeven aan het pluriform worden van rituelen. In de opleiding gaat Immler niet alleen in op persoonlijke, maar ook op collectieve rituelen, waarin veel inspiratie voor hedendaagse zingeving wordt gevonden.


Rinny van der Meer (MEd) is coördinator van module 4 Ondernemend gedrag in de praktijk van de celebrant en coach in module 5 Persoonlijke leerlijn. Daarnaast is ze begeleidingskundige, celebrant en lerarenopleider. Ze begeleidt mensen veelal op het snijvlak van persoonlijke en professionele identiteitsontwikkeling.
Gastdocenten module 1 Fundamenten van de celebrant

Als theoloog en filosoof biedt Prof. dr. Laurens ten Kate een breed perspectief op religie, humanisme en rituelen. Momenteel is hij werkzaam als Universitair Hoofddocent Filosofie, religiewetenschappen en globaliseringsstudies, waarbij recent onderzoek thema's kent als 'Burgerschap in een interculturele samenleving'. Ten Kate werd onlangs benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en humanisme.


Kunstenares Ida van der Lee heeft zich gespecialiseerd in de vormgeving van rituelen. Een bekend project van haar is het project Allerzielen Alom (2005 – 2015), waarbij begraafplaatsen worden ingericht met licht, vuur en gastvrijheid. Deze ‘rituele communicatievormen’ zijn erop gericht om de verhalen van de overledenen naar boven te halen. Nabestaanden voelen zich minder eenzaam en het gedachtegoed van hun overledenen komt weer tot leven.


Gastdocenten module 2 Rituelen bij het vieren van relaties

Imke van Dillen is social designer. Gedurende haar carrière als vastgoedontwikkelaar ontdekte ze dat overal waar locaties opnieuw worden ingericht de binding tussen mensen en de plek mogelijk verloren gaat. “Wat is de relatie tussen de mens en zijn veranderende leefomgeving?” vroeg ze zich af. “En hoe kun je daarmee samenwerken?” Vanuit dit verlangen heeft ze de afgelopen decennia onder de naam "bouwrituelen" mensen en gebouwen samen gebracht d.m.v. een kunstzinnige uiting waardoor de band tussen mensen en deze gebouwen werd versterkt. Op de website van www.bouwrituelen.nl lees je hier meer over.


Clover Jean is a wedding celebrant and officiant for naming ceremonies. She has a background in performance, entertaining, comedy and singing. Since 2008 she's been the creative founder of Clover Jean Weddings & Entertainment NL. Her core business is personalised celebration ceremonies with or without rituals. She welcomes all people of any race, colour or creed, multicultural, same-sex and other LGBTQ+ couples and parents. Working with everyone to design and officiate a non-religious or symbolic wedding, vow renewal or naming ceremony (all-inclusive) is her passion. Her motto is: 'No Sides Just Good Vibes!' - She loves seeing people laugh!


Kunstenares Ida van der Lee heeft zich gespecialiseerd in de vormgeving van rituelen. Een bekend project van haar is het project Allerzielen Alom (2005 – 2015), waarbij begraafplaatsen worden ingericht met licht, vuur en gastvrijheid. Deze ‘rituele communicatievormen’ zijn erop gericht om de verhalen van de overledenen naar boven te halen. Nabestaanden voelen zich minder eenzaam en het gedachtegoed van hun overledenen komt weer tot leven.


In het werk van prof. dr. Anja Machielse staat de betekenis van sociale relaties centraal, zowel voor het persoonlijke leven als voor de bredere gemeenschap. Zijn is gespecialiseerd in onderzoek naar de spanning tussen individuele autonomie en de eisen van de sociale omgeving.  Belangrijke onderzoeksthema's zijn: sociale weerbaarheid, eenzaamheid, sociaal isolement, existentiële problemen en zingevingsvragen. Anja Machielse is emeritus hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid en bijzonder hoogleraar Sociale Weerbaarheid van Ouderen


Gastdocenten module 3 Rituelen bij afscheid

Iris Carta is kunstenares, doula en rituelenmaker. Ze heeft een achtergrond in de podiumkunsten als actrice, danser en acrobaat en richtte een eigen gezelschap op waarmee ze internationaal toerde. Ze keerde terug naar haar roots in Sardinië voor een onderzoek naar verbinding en heidense (carnavals)rituelen. Daar begon haar liefde voor ritueel. Hierdoor evolueerde haar artistiek werk de laatste jaren naar een cross-over tussen kunst en ritueel. Daarnaast maakt ze rituelen op maat voor particulieren en organisaties. In zowel haar artistieke als rituele praktijk legt ze de nadruk op een zintuiglijke en somatische totaalervaring. Zingeving en dienstbaarheid staan hierbij centraal.


Prof. dr. Anne Goossensen verricht onderzoek naar kwaliteitsaspecten in de zorg, vanuit zorgethisch perspectief. Ze werkt aan de UvH als Hoogleraar Informele zorg en zorgethiek en is aangesteld als Bijzonder Hoogleraar Vrijwilligers palliatieve terminale zorg. Haar projecten gaan vaak over in hoeverre mensen zich 'gezien' voelen, waarbij bijzondere aandacht is voor mensen in de laatste levensfase. Met deze achtergrond biedt Goossensen een theoretische verdieping op rituelen bij afscheid.


Brechje Jeuken is zelfstandig celebrant bij levensceremonies. Zij begeleidt mensen in het vormgeven van een kloppend afscheid. Tevens is zij trouwambtenaar. Tot 2020 werkte zij als docent Nederlands en onderwijsmanager in het voortgezet onderwijs. Afgelopen vier jaar verdiepte zij zich intensief in het onderwerp de dood. Ze begeleidt familiedialogen voorafgaand aan het sterven en geeft (individuele) opleidingen en workshops aan mensen die uitvaartspreker/ritueelbegeleider/trouwambtenaar willen worden. In haar werk is zij steeds op zoek naar manieren om te verbinden. Wat haar drijft? Werken vanuit inclusie en authenticiteit en vanuit de overtuiging dat een kloppende ceremonie kan zorgen voor een zachtere landing in de fase die volgt.


Mercedes Zandwijken werd in 1957 in Amsterdam geboren uit Surinaamse ouders en heeft zich haar hele werkende bestaan gericht op het opkomen voor gemarginaliseerde groepen. De laatste 10 jaar is zij de motor achter de organisatie van talloze Keti Koti Tafels. Daarnaast is zij momenteel kwartiermaker van de gemeente Den Haag voor het versterken van de herdenkingscultuur met betrekking tot het slavernij en koloniale verleden en ontwikkelt ze in samenwerking met het Amsterdam Museum een tentoonstelling over de Keti Koti tafel.


Jake Smit is Masterstudent Humanistiek, kunstenaar en bezig met diverse maatschappelijke projecten rondom empowerment. Hij ontwerpt eigentijdse rituelen bij collectieve en persoonlijke grenservaringen. Op dit moment werkt hij aan ritueel ontwerp rondom de koloniale geschiedenis van het pand van de Universiteit van Humanistiek. Zijn interesse en focus ligt hierbij op (historisch) zelfonderzoek door middel van ritueel.   


Gastdocenten module 4 Ondernemend gedrag in de praktijk van de celebrant

Anne Stael geeft praktisch organisatieadvies door o.a. het organiseren van een cursus ondernemerschap voor spirituele centra, individueel advies, workshops voor ZZP-ers, crowdfunding ondersteuning en het organiseren van inspiratiedagen. 

Ze ondersteunt spirituele centra, is projectleider voor geestelijke verzorging thuis en betrokken bij de kenniswerkplaats. Meer informatie is te vinden op haar website


Coaches module 5 Persoonlijke leerlijn

Ds. Emy Spekschoor is coördinator van module 2 Rituelen bij het vieren van Relaties en module 5 Persoonlijke Leerlijn. Ze is humanistisch geestelijk verzorger, celebrant, docent en kunstenaar. Emy heeft hierin een eigen praktijk Zoeken naar Zin en werkt als geestelijk verzorger vast in de zorg.
Rinny van der Meer (MEd) is coach in module 5 Persoonlijke leerlijn en tevens coördinator van module 4 Ondernemend gedrag in de praktijk van de celebrant. Daarnaast is ze begeleidingskundige, celebrant en lerarenopleider. Ze begeleidt mensen veelal op het snijvlak van persoonlijke en professionele identiteitsontwikkeling.