Docenten


Dr. Joanna Wojtkowiak is bedenker, ontwikkelaar en coördinator van de Celebrantenopleiding. Ze is  docent van module 1 Fundamenten van de celebrant waarin een theoretisch fundament wordt gelegd voor de celebrant in opleiding. Joanna is werkzaam als Universitair Docent Psychologie en levensbeschouwelijke aspecten van existentiële begeleiding bij de UvH en gespecialiseerd in culturele psychologie met focus op rituelen en verlieservaringen.


Drs. Emy Spekschoor is coördinator van de module 2 Rituelen bij het vieren van Relaties en module 5 Persoonlijke Leerlijn. Ze is humanistisch geestelijk verzorger, celebrant, docent en kunstenaar. Emy heeft hierin een eigen praktijk Zoeken naar Zin en werkt als geestelijk verzorger vast in de zorg.Prof. dr. Nicole Immler is coördinator van de module 3 Rituelen bij afscheid. Nicole is werkzaam als hoogleraar Geschiedenis en Cultuurwetenschap aan de UvH. In haar onderzoek Narratives of (In)justice brengt zij in beeld hoe verschillende (migranten)groepen in het postkoloniale en naoorlogse Nederland een impuls hebben gegeven aan het pluriform worden van rituelen. In de opleiding gaat Immler niet alleen in op persoonlijke, maar ook op collectieve rituelen, waarin veel inspiratie voor hedendaagse zingeving wordt gevonden.


Rinny van der Meer (MEd) is coördinator van module 4 Community Skills en ondernemerschap. Daarnaast is ze begeleidingskundige, celebrant en lerarenopleider. Ze begeleidt mensen veelal op het snijvlak van persoonlijke en professionele identiteitsontwikkeling.


Gastdocenten module 1 Fundamenten van de celebrant

Als theoloog en filosoof biedt Prof. dr. Laurens ten Kate een breed perspectief op religie, humanisme en rituelen. Momenteel is hij werkzaam als Universitair Hoofddocent Filosofie, religiewetenschappen en globaliseringsstudies, waarbij recent onderzoek thema's kent als 'Burgerschap in een interculturele samenleving'. Ten Kate werd onlangs benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en humanisme.


Kunstenares Ida van der Lee heeft zich gespecialiseerd in de vormgeving van rituelen. Een bekend project van haar is het project Allerzielen Alom (2005 – 2015), waarbij begraafplaatsen worden ingericht met licht, vuur en gastvrijheid. Deze ‘rituele communicatievormen’ zijn erop gericht om de verhalen van de overledenen naar boven te halen. Nabestaanden voelen zich minder eenzaam en het gedachtegoed van hun overledenen komt weer tot leven.


Gastdocenten module 2 Rituelen bij het vieren van relaties

Drs. Sophie Albers is afgestudeerd op het thema rituelen rond zwangerschap en bevalling. Haar focus ligt op bewustwording en verdieping van de betekenisdimensie van deze levensgebeurtenissen. Ze legt verbanden tussen existentiële thematiek en rituele verbeelding en vormgeving.
Imke van Dillen is social designer. Gedurende haar carrière als vastgoedontwikkelaar ontdekte ze dat overal waar locaties opnieuw worden ingericht de binding tussen mensen en de plek mogelijk verloren gaat. “Wat is de relatie tussen de mens en zijn veranderende leefomgeving?” vroeg ze zich af. “En hoe kun je daarmee samenwerken?” Vanuit dit verlangen heeft ze de afgelopen decennia onder de naam "bouwrituelen" mensen en gebouwen samen gebracht d.m.v. een kunstzinnige uiting waardoor de band tussen mensen en deze gebouwen werd versterkt. Op de website van www.bouwrituelen.nl lees je hier meer over.


Clover Jean is a wedding celebrant and officiant for naming ceremonies. She has a background in performance, entertaining, comedy and singing. Since 2008 she's been the creative founder of Clover Jean Weddings & Entertainment NL. Her core business is personalised celebration ceremonies with or without rituals. She welcomes all people of any race, colour or creed, multicultural, same-sex and other LGBTQ+ couples and parents. Working with everyone to design and officiate a non-religious or symbolic wedding, vow renewal or naming ceremony (all-inclusive) is her passion. Her motto is: 'No Sides Just Good Vibes!' - She loves seeing people laugh!


Kunstenares Ida van der Lee heeft zich gespecialiseerd in de vormgeving van rituelen. Een bekend project van haar is het project Allerzielen Alom (2005 – 2015), waarbij begraafplaatsen worden ingericht met licht, vuur en gastvrijheid. Deze ‘rituele communicatievormen’ zijn erop gericht om de verhalen van de overledenen naar boven te halen. Nabestaanden voelen zich minder eenzaam en het gedachtegoed van hun overledenen komt weer tot leven.


In het werk van prof. dr. Anja Machielse staat de verbinding van wetenschappelijke theorievorming met praktijkkennis centraal. Als Bijzonder Hoogleraar Empowerment bij ouderen is ze gespecialiseerd in onderzoek naar kwetsbare ouderen (m.n. eenzaamheid, zelfredzaamheid en zingevingsvragen). Daarnaast verricht Machielse vanuit haar functie als Universitair Hoofddocent aan de UvH onderzoek naar de werkzaamheid van sociale interventies voor kwetsbare mensen. 


Gastdocenten module 3 Rituelen bij afscheid

Iris Carta is kunstenares, doula en rituelenmaker. Ze heeft een achtergrond in de podiumkunsten als actrice, danser en acrobaat en richtte een eigen gezelschap op waarmee ze internationaal toerde. Ze keerde terug naar haar roots in Sardinië voor een onderzoek naar verbinding en heidense (carnavals)rituelen. Daar begon haar liefde voor ritueel. Hierdoor evolueerde haar artistiek werk de laatste jaren naar een cross-over tussen kunst en ritueel. Daarnaast maakt ze rituelen op maat voor particulieren en organisaties. In zowel haar artistieke als rituele praktijk legt ze de nadruk op een zintuiglijke en somatische totaalervaring. Zingeving en dienstbaarheid staan hierbij centraal.


Prof. dr. Anne Goossensen verricht onderzoek naar kwaliteitsaspecten in de zorg, vanuit zorgethisch perspectief. Ze werkt aan de UvH als Hoogleraar Informele zorg en zorgethiek en is aangesteld als Bijzonder Hoogleraar Vrijwilligers palliatieve terminale zorg. Haar projecten gaan vaak over in hoeverre mensen zich 'gezien' voelen, waarbij bijzondere aandacht is voor mensen in de laatste levensfase. Met deze achtergrond biedt Goossensen een theoretische verdieping op rituelen bij afscheid.


Barbara Raes is oprichter van de werkplaats Beyond The Spoken. Ze maakt er rituelen voor ‘vervel’-of overgangsmomenten’ waar in onze samenleving nog niets voor bestaat en richt zich daarbij op mensen die zich niet tot één welbepaalde godsdienst of levensbeschouwing verhouden.Mercedes Zandwijken (meer informatie volgt z.s.m.)


Gastdocenten module 4 Community Skills en ondernemerschap

Anne Stael geeft praktisch organisatieadvies door o.a. het organiseren van een cursus ondernemerschap voor spirituele centra, individueel advies, workshops voor ZZP-ers, crowdfunding ondersteuning en het organiseren van inspiratiedagen. 

Ze ondersteunt spirituele centra, is projectleider voor geestelijke verzorging thuis en betrokken bij de kenniswerkplaats. Meer informatie is te vinden op haar website


Coaches module 5 Persoonlijke leerlijn

Drs. Lotte Huijing werkt als Mensketier op het kruispunt van zingevings- en organisatievraagstukken voor verschillende opdrachtgevers. Ze werkt als freelance trainer en coach onder meer voor Bureau Kruiswijk Coaching & Consultancy. Het heeft haar voorkeur om met een ervaringsgerichte methodiek te werken in onderwijs- en begeleidingstrajecten. Huijing heeft ervaring in begeleiding bij afscheid en rouwverwerking.Jantine Maaskant is vanaf 2008 werkzaam aan de UvH als docent Praktische Humanistiek in bachelor en master. Zij leidt studenten op in gespreksvaardigheden, groepswerk, interlevensbeschouwelijke dialoog en (humanistieke) coachingsvaardigheden. Ook coacht en begeleidt zij masterstudenten in hun stage. Daarnaast werkt zij als zelfstandig coach en als trainer/supervisor/ontwikkelaar in diverse opleidingen; tot (management)coach, trainer en coachen met zingevingsvragen. In beide functies werkt zij zowel individueel als met groepen vanuit het dialogische principe van verbinding. Daarnaast heeft zij zich gespecialiseerd in het werken met existentiële (veranderings)vraagstukken op het gebied van ethiek, zingeving en rouw.