Symposium De nalatenschap van verlies en traumaVerlies van een dierbare vormt een van de meest ingrijpende grenservaringen die mensen in hun leven meemaken en kan daardoor verstoring van de psychische gezondheid met zich meebrengen. Zorgverlening kan een bepalende invloed hebben op psychische gezondheid rond het levenseinde – voor zowel de stervende als de naasten, de latere nabestaanden. In het bijzonder palliatieve zorg, geestelijke gezondheidszorg en geestelijke verzorging spelen hierbij een belangrijke rol. 


Dit symposium ging in op de nalatenschap van verlies en trauma voor individu, gezin en samenleving en implicaties voor psychische gezondheid.  Aansluitend sprak bijzonder hoogleraar prof. dr. Geert Smid zijn inaugurale rede uit.


Sprekers waren: prof. dr. Holly Prigerson, prof. dr. Paul Boelen, prof. dr. Birgit Wagner, prof. dr. Jos de Keijser, prof. dr. Gaby Jacobs, dr. Eva Alisic en prof. dr. Geert Smid. Dagvoorzitter: prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders.

Meer informatie over het programma

Ga naar de site van ARQ: Symposium Rouw

Dit symposium ging in op de nalatenschap van verlies en trauma voor individu, gezin en samenleving en implicaties voor psychische gezondheid. Aansluitend sprak bijzonder hoogleraar prof. dr. Geert Smid zijn inaugurale rede uit.