Docenten


Dr. Joanna Wojtkowiak is werkzaam als Universitair Docent Psychologie en levensbeschouwelijke aspecten van existentiële begeleiding, bij de UvH. Wojtkowiak is gespecialiseerd in culturele psychologie met focus op rituelen en verlieservaringen. Vanuit deze achtergrond coördineert ze de basismodule, waarbij een theoretisch fundament wordt gelegd voor de celebrant in opleiding. Benieuwd hoe Joanna over rituelen denkt? Klik dan hier.  Dr. Nicole Immler is werkzaam als Universitair Hoofddocent Geschiedenis en Cultuurwetenschap aan de UvH. In haar onderzoek Narratives of (In)justice brengt zij in beeld hoe verschillende (migranten)groepen in het postkoloniale en naoorlogse Nederland een impuls hebben gegeven aan het pluriform worden van rituelen. Herinneringen over de generaties spelen hierin een belangrijke rol. 

In de opleiding gaat Immler daarom niet alleen in op persoonlijke, maar ook op collectieve rituelen, waarin veel inspiratie voor hedendaagse zingeving wordt gevonden. Nicole Immler is de coördinator van de module 'Rituelen bij afscheid'.


Prof. dr. Anne Goossensen verricht onderzoek naar kwaliteitsaspecten in de zorg, vanuit zorgethisch perspectief. Ze werkt aan de UvH als Hoogleraar Informele zorg en zorgethiek en is aangesteld als Bijzonder Hoogleraar Vrijwilligers palliatieve terminale zorg. Haar projecten gaan vaak over in hoeverre mensen zich 'gezien' voelen, waarbij bijzondere aandacht is voor mensen in de laatste levensfase. Met deze achtergrond biedt Goossensen een theoretische verdieping op rituelen bij afscheid.


In het werk van Prof. dr. Anja Machielse staat de verbinding van wetenschappelijke theorievorming met praktijkkennis centraal. Als Bijzonder Hoogleraar Empowerment bij ouderen is ze gespecialiseerd in onderzoek naar kwetsbare ouderen (m.n. eenzaamheid, zelfredzaamheid en zingevingsvragen). Daarnaast verricht Machielse vanuit haar functie als Universitair Hoofddocent aan de UvH onderzoek naar de werkzaamheid van sociale interventies voor kwetsbare mensen. 


Als theoloog en filosoof biedt Prof. dr. Laurens ten Kate een breed perspectief op religie, humanisme en rituelen. Momenteel is hij werkzaam als Universitair Hoofddocent Filosofie, religiewetenschappen en globaliseringsstudies, waarbij recent onderzoek thema's kent als 'Burgerschap in een interculturele samenleving'. Ten Kate werd onlangs benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en humanisme.


Kunstenares Ida van der Lee heeft zich gespecialiseerd in de vormgeving van rituelen. Een bekend project van haar is het project Allerzielen Alom (2005 – 2015), waarbij begraafplaatsen worden ingericht met licht, vuur en gastvrijheid. Deze ‘rituele communicatievormen’ zijn erop gericht om de verhalen van de overledenen naar boven te halen. Nabestaanden voelen zich minder eenzaam en het gedachtegoed van hun overledenen komt weer tot leven.


Drs. Lotte Huijing werkt aan de UvH als docent 'Praktische Humanistiek' in practica als groepsdynamica en presenteren. Daarnaast werkt ze als freelance trainer en coach onder meer voor Bureau Kruiswijk Coaching & Consultancy. Het heeft haar voorkeur om met een ervaringsgerichte methodiek te werken in onderwijs- en begeleidingstrajecten. Huijing heeft ervaring in begeleiding bij afscheid en rouwverwerking. Benieuwd hoe Lotte over rituelen denkt? Klik dan hier.Drs. Bianca Lugten werkt aan de UvH als docent ‘Existentiële en kennisinhoudelijke reflectievaardigheden’, daarnaast werkt ze als trainer en acquisiteur bij Zingeving & Professie. Drs. Emy Spekschoor is humanistisch geestelijk verzorger, celebrant, docent en kunstenaar. Ze heeft hierin een eigen praktijk Zoeken naar Zin en werkt als geestelijk verzorger vast in de zorg. Bij de Celebrantenopleiding is zij coördinator van de modules Vieren van Relaties en de Persoonlijke Leerlijn. 
Drs. Sophie Albers is afgestudeerd op het thema rituelen rond zwangerschap en bevalling. Haar focus ligt op bewustwording en verdieping van de betekenisdimensie van deze levensgebeurtenissen. Ze legt verbanden tussen existentiële thematiek en rituele verbeelding en vormgeving.
Barbara Raes is oprichter van de werkplaats Beyond The Spoken. Ze maakt er rituelen voor ‘vervel’-of overgangsmomenten’ waar in onze samenleving nog niets voor bestaat en richt zich daarbij op mensen die zich niet tot één welbepaalde godsdienst of levensbeschouwing verhouden.


Imke van Dillen is social designer. Gedurende haar carrière als vastgoedontwikkelaar ontdekte ze dat overal waar locaties opnieuw worden ingericht de binding tussen mensen en de plek mogelijk verloren gaat. “Wat is de relatie tussen de mens en zijn veranderende leefomgeving?” vroeg ze zich af. “En hoe kun je daarmee samenwerken?” Vanuit dit verlangen heeft ze de afgelopen decennia onder de naam "bouwrituelen" mensen en gebouwen samen gebracht d.m.v. een kunstzinnige uiting waardoor de band tussen mensen en deze gebouwen werd versterkt. Op de website van www.bouwrituelen.nl lees je hier meer over. Benieuwd hoe Imke over rituelen denkt? Klik dan hier


Anne Stael heeft ervaring in de non-profit sector als manager en senior project medewerker. In 2009 richtte ze het adviesbureau ‘ZIEN wat Onzichtbaar is’ op, een adviesbureau dat zingeving en zakelijkheid combineert. De combinatie van zingeving en zakelijkheid kan organisaties meer uitstraling en diepgang bezorgen volgens Anne. Ze geeft praktisch organisatieadvies door o.a. het organiseren van een cursus ondernemerschap voor spirituele centra, individueel advies, workshops voor ZZP-ers, crowdfunding ondersteuning en het organiseren van inspiratiedagen. Binnen de Celebrantenopleiding verzorgt Anne de bijeenkomsten van de Module 4: community skills en ondernemerschap. Benieuwd hoe Anne over rituelen denkt? Klik dan hier.


Clover Jean is a wedding celebrant and officiant for naming ceremonies. She has a background in performance, entertaining, comedy and singing. Since 2008 she's been the creative founder of Clover Jean Weddings & Entertainment NL. Her core business is personalised celebration ceremonies with or without rituals. She welcomes all people of any race, colour or creed, multicultural, same-sex and other LGBTQ+ couples and parents. Working with everyone to design and officiate a non-religious or symbolic wedding, vow renewal or naming ceremony (all-inclusive) is her passion. Her motto is: 'No Sides Just Good Vibes!' - She loves seeing people laugh!


Jantine Maaskant is vanaf 2008 werkzaam aan de UvH als docent Praktische Humanistiek in bachelor en master. Zij leidt studenten op in gespreksvaardigheden, groepswerk, interlevensbeschouwelijke dialoog en (humanistieke) coachingsvaardigheden. Ook coacht en begeleidt zij masterstudenten in hun stage. Daarnaast werkt zij als zelfstandig coach en als trainer/supervisor/ontwikkelaar in diverse opleidingen; tot (management)coach, trainer en coachen met zingevingsvragen. In beide functies werkt zij zowel individueel als met groepen vanuit het dialogische principe van verbinding. Daarnaast heeft zij zich gespecialiseerd in het werken met existentiële (veranderings)vraagstukken op het gebied van ethiek, zingeving en rouw.