Leergang 'Jij en de ander in complexe zorg'


Zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag is complex en kan ook erg confronterend zijn. Met protocollen, handelingsplannen en checklists alleen kom je er niet. Maar waarmee dan wel? Deze leergang van de UvH Academie is voor gedragskundigen, artsen, coaches, teamleiders en begeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg die bewuster willen werken vanuit hun eigen ervaring en professionaliteit.

Omvang: 5 lesdagen 
Kosten: € 1800, meld je je aan als duo van dezelfde organisatie, dan krijgt ieder € 250 euro korting
Aantal deelnemers: 15-18


Deze leergang wordt aangeboden met samenwerkingspartner BPSW.

Met deze leergang verwerf je wetenschappelijk onderbouwde én praktische inzichten en werkwijzen om in het werk dichtbij je eigen werk-/levenservaring en moreel-ethische overwegingen te blijven. Je leert hoe jouw werk beter aansluit bij jou als persoon en bij de ander, die vaak niet zelf met woorden kan uitleggen waar hij of zij behoefte aan heeft. Je zult merken dat je meer coherentie en duurzaamheid in je professionele handelen ervaart. Je durft meer te werken vanuit creativiteit en onderling vertrouwen. Bovenal ontwikkel je een open blik – naar anderen én naar jezelf - die de samenwerking in complexe zorgsituaties ten goede komt.

Wat leer je?

In de leergang Jij en de ander in complexe zorg leer je je opvattingen, intuïties, waarden en normen expliciet te maken. Je ontdekt welke moreel-ethische vooronderstellingen daaraan ten grondslag liggen. Ook denk je na over welke impliciete en intuïtieve (vaak onbewuste) kennis en vaardigheden je inzet in het werk. Vanuit jouw specifieke context maak je kennis met de ander in diens specifieke context. Die ander zit daarbij in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van jou, zeker wanneer diegene jou niet verbaal kan corrigeren of aanvullen.

Je vergroot je vaardigheden door je te trainen in vijf handelingsniveaus:
  • Recht doen aan verwarring en complexiteit
  • Persoonlijke betrokkenheid als basis
  • Experimenteren in nieuwe contexten
  • Ruimte maken voor ontmoetingen
  • Vertragen, bevragen en benoemen
De leergang is gebaseerd op resultaten en bevindingen van het onderzoeksproject WAVE, opgezet en uitgevoerd door dr. Gustaaf Bos (UvH) en dr. Vanessa Olivier-Pijpers (Ipse de Bruggen). Zij onderzochten hoe zorgprofessionals dialoog, samenwerking en (zelf-)reflectie kunnen inzetten bij het vervullen van complexe zorgtaken. Gustaaf en Vanessa vormen de kern van het docententeam van de leergang.

Aan het eind van de leergang ben je in staat om

  • Ingewikkeldheden van de eigen zorgpraktijk bespreekbaar te maken
  • Je positie te bepalen in relatie tot de praktijk en andere betrokkenen
  • Je eigen neigingen, emoties, opvattingen en perspectieven te expliciteren en die bij anderen te bevragen
  • Op zoek te gaan naar andere perspectieven op zorg/begeleiding/ondersteuning
  • Een open, verwonderende en responsieve houding te hebben

Voor wie?

De leergang is opgezet voor hulpverleners in de VG-sector, zoals gedragskundigen, artsen VG, teamleiders, managers en coaches van begeleiders, en begeleiders. Per leergang hebben we ruimte voor 15 tot 18 deelnemers. Aan de deelname gaat een intake vooraf.

Kom samen!

Juist bij complexe zorgtaken is afstemmen van groot belang. Ben je begeleider, of coach/teamleider/gedragskundige, en werken jullie samen in dezelfde organisatie? Dan is het extra leerzaam om gezamenlijk in deze leergang op te trekken. Bovendien krijg je dan allebei korting van € 250 (samen € 500)!

Docenten


Dr. Gustaaf Bos is als onderzoeker en universitair docent verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Gustaaf promoveerde in 2016 op een onderzoek naar wat er gebeurt in ontmoetingen tussen mensen met en zonder ernstige verstandelijke beperking in omgekeerde-integratiesettingen.

Dr. Vanessa Olivier-Pijpers werkte tijdens Project WAVE bij Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) als projectleider bij het team expertisemanagement. Inmiddels is zij werkzaam als projectmanager Complexe zorg bij Ipse de Bruggen. Vanessa is opgeleid als orthopedagoog en in beleid en management in de gezondheidszorg. Zij is al bijna 20 jaar werkzaam in verstandelijk gehandicapten- en epilepsiezorg voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. In 2020 is zij gepromoveerd op een onderzoek naar de invloed van de organisatiecontext op probleemgedrag bij mensen met verstandelijke beperkingen.

Gustaaf en Vanessa worden bijgestaan door gastdocenten.

Programma

Het programma bestaat uit 5 lesdagen:  8 maart, 19 april, 31 mei,  28 juni en een laatste bijeenkomst in juli.


Elke lesdag wordt er een thema behandeld. De bijeenkomsten worden afgewisseld met tussenopdrachten, rollenspelen, met maatjes werken, et cetera. Tussen iedere bijeenkomst is hiervoor 3 weken gereserveerd.


Thema 1 
Samen kennis-maken. Over het kernconcept van de leergang en introductie in de vijf handelingsniveaus.

Thema 2
Onverwacht samenwerken. Hoe je je werk en de kwaliteit van leven van je cliënten kunt verrijken.

Thema 3 
Speelruimte maken. Hoe speelsheid en spanning onderdeel kunnen worden van de relatie met de ander.

Thema 4
Eigen emoties en levenslessen een plek geven. Hoe ontregelingen bespreekbaar en acceptabel te maken.

Thema 5 
Volharden. Werken vanuit je eigen kern en dichtbij collega’s en cliënten.

Locatie

Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29 in Utrecht.

Studiebelasting en supervisie

De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 45 uur: naast de 5 bijeenkomsten (30 uur) rekenen we 15 uur voor de voorbereiding/huiswerk. Afgezien hiervan kan iedere deelnemer tijdens de looptijd van de leergang een beroep doen op maximaal 2 uur supervisie door de docenten.

De leergang wordt afgesloten met een certificaat. Deze wordt uitgereikt bij een voldoende eindopdracht en -product.

Accreditatie

Accreditatie bij een beroepsvereniging kan worden aangevraagd. De leergang wordt onder andere aanbevolen door de beroepsverenigingen BPSW (sociaal werk) en NVO (orthopedagogen).

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 1800.

Aanmelding in duo (zie hierboven), voor ieder € 250 korting.


Annuleringsvoorwaarden: Annulering dient per e-mail via academie@uvh.nl te gebeuren. Na inzending van het aanmeldingsformulier geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, waarin de aanmelding zonder kosten of verplichtingen geannuleerd mag worden. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang is 10% van de deelnamekosten verschuldigd. Bij annulering na 4 weken voor aanvang dienen de deelnamekosten volledig te worden voldaan en bestaat er geen recht of aanspraak op terugbetaling.

Deze leergang van de UvH Academie is voor gedragskundigen, artsen, coaches, teamleiders en begeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg die bewuster willen werken vanuit hun eigen ervaring en professionaliteit. Vijf lesdagen.