Leergang Duurzaam kennis-maken: jij en de ander in complexe zorg


- Helaas kan de leergang niet starten op 3 februari omdat er te weinig aanmeldingen waren. We zijn aan het onderzoeken of de leergang later doorgang kan hebben.- 

Zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag is complex en kan ook erg confronterend zijn. Met protocollen, handelingsplannen en checklists alleen kom je er niet. Maar waarmee dan wel? Deze leergang van de UvH Academie is voor gedragskundigen, coaches en teamleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg die bewuster willen werken vanuit hun eigen ervaring en professionaliteit.

Omvang: 5 lesdagen 
Kosten: € 1800
Aantal deelnemers: 15-18

Met deze leergang verwerf je wetenschappelijk onderbouwde én praktische inzichten en werkwijzen om in het werk dichtbij je eigen werk-/levenservaring en moreel-ethische overwegingen te blijven. Je leert hoe jouw werk beter aansluit bij jou als persoon en bij de ander, die vaak niet zelf met woorden kan uitleggen waar hij of zij behoefte aan heeft. Je zult merken dat je meer coherentie en duurzaamheid in je professionele handelen ervaart. Je durft meer te werken vanuit creativiteit en onderling vertrouwen. Bovenal ontwikkel je een open blik – naar anderen én naar jezelf - die de samenwerking in complexe zorgsituaties ten goede komt.

Wat leer je?

In de leergang Duurzaam kennis-maken: jij en de ander in complexe zorg leer je je opvattingen, intuïties, waarden en normen expliciet te maken. Je ontdekt welke moreel-ethische vooronderstellingen daaraan ten grondslag liggen. Ook denk je na over welke impliciete en intuïtieve (vaak onbewuste) kennis en vaardigheden je inzet in het werk. Vanuit jouw specifieke context maak je kennis met de ander in diens specifieke context. Die ander zit daarbij in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van jou, zeker wanneer diegene jou niet verbaal kan corrigeren of aanvullen.

Je vergroot je vaardigheden door je te trainen in vijf handelingsniveaus:
  • Recht doen aan verwarring en complexiteit
  • Persoonlijke betrokkenheid als basis
  • Experimenteren in nieuwe contexten
  • Ruimte maken voor ontmoetingen
  • Vertragen, bevragen en benoemen
De leergang is gebaseerd op resultaten en bevindingen van het onderzoeksproject WAVE, opgezet en uitgevoerd door dr. Gustaaf Bos (UvH) en dr. Vanessa Olivier-Pijpers (CCE). Zij onderzochten hoe zorgprofessionals dialoog, samenwerking en (zelf-)reflectie kunnen inzetten bij het vervullen van complexe zorgtaken. Gustaaf en Vanessa vormen de kern van het docententeam van de leergang.

Aan het eind van de leergang ben je in staat om

  • Ingewikkeldheden van de eigen zorgpraktijk bespreekbaar te maken
  • Je positie te bepalen in relatie tot de praktijk en andere betrokkenen
  • Je eigen neigingen, emoties, opvattingen en perspectieven te expliciteren en die bij anderen te bevragen
  • Op zoek te gaan naar andere perspectieven op zorg/begeleiding/ondersteuning
  • Een open, verwonderende en responsieve houding te hebben

Voor wie?

De leergang is opgezet voor hulpverleners in de VG-sector, zoals gedragskundigen, artsen VG, teamleiders, managers en coaches van begeleiders. Per leergang hebben we ruimte voor 15 tot 18 deelnemers. Aan de deelname gaat een intake vooraf.


Informatie

Deze leergang van de UvH Academie is voor gedragskundigen, coaches en teamleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg die bewuster willen werken vanuit hun eigen ervaring en professionaliteit. De leergang kan helaas niet starten op 3 februari omdat er te weinig aanmeldingen waren. We zijn aan het onderzoeken of de leergang later doorgang kan hebben.