Leergang Anders Leiden


Als leidinggevende speel jij een cruciale rol in het vormgeven van een duurzamere, inclusievere samenleving met meer verbinding. In de leergang 'Anders Leiden' ontwikkel je een doordachte visie op leiderschap en organisatie, die bijdraagt aan een positieve impact op de maatschappij. Word een reflective practitioner en zet vandaag nog de volgende stap in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling!


Omvang: 4 dagen van 10 tot 17 uur, 1 online bijeenkomst van 10 tot 13 uur - plus ongeveer 4 uur voorbereiding per maand
Data: vrijdag 20 september, donderdag 17 oktober, vrijdag 15 november, donderdag 19 december, vrijdag 17 januari 2025 - Let op, de donderdagen zijn nog even onder voorbehoud.

Kosten: € 1950  (inclusief lunch, cursusmateriaal, persoonlijke reflectie-input)

Aantal deelnemers: maximaal 24 

Inschrijven is mogelijk t/m 25 augustus 2024. 


Meld je aan


In de leergang verdiep je je in mensgericht leiderschap. Hierbij onderzoek je ook de kracht van 'zachte' factoren zoals zingeving, verbinding, resonantie en hoop. Onder begeleiding van een ervaren team van hoogleraren en onderzoekers delen we de nieuwste inzichten over de relatie tussen leiderschap en het floreren van individuen binnen een ecologische context. Parallel volg je een persoonlijk reflectietraject waarbij je de inzichten gaat verwerken in je eigen ontwikkeling. 

Tijdens deze leergang

  • ontwikkel je een doordachte visie op mensgericht leiderschap
  • ontdek je de veranderkracht van ‘zachte factoren’ als zingeving, verbinding, resonantie en hoop 
  • vergroot je je handelingsbekwaamheid als leidinggevende en integreer je dit met de uitdagingen in jouw eigen sector 
  • doe je basiskennis op van humanistisch leiderschap en de context van onze nieuwe economie

Aan het eind van de leergang beschik je over een toegenomen vermogen tot zelfreflectie en het inspireren en motiveren van anderen ten dienste van menselijk floreren. 

Voor wie?

Voor leidinggevenden.

Maak kennis met onze docenten

Onze ervaren docenten zijn op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten en combineren deze met de praktijk van leidinggeven.


Prof. dr. Patrick Nullens is verantwoordelijk docent voor deze leergang. Hij is bijzonder hoogleraar Ethisch Leiderschap en menswaardige samenleving. Zijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen van alternatieve leiderschapsmodellen ten behoeve van een mensgerichte organisatiecultuur en economie. Daarnaast is hij adviseur strategie en governance bij de GalanGroep en doceert hij ethiek bij de Nederlandse Verenging voor Commissarissen en Directeuren. Van hem verscheen recent het boek: Hoop als kunst van verantwoord leiderschap.  


Prof. dr. ir. Gerda van Dijk is als hoogleraar Leiderschap en samenleving verbonden aan de UvH-Academie.  Ze werkt daarnaast als zelfstandig consultant, gastdocent en gastspreker. Vakinhoudelijk is Gerda van Dijk gespecialiseerd in strategie-, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, met name in de publieke sector. Gerda van Dijk zoekt in haar werk altijd de combinatie tussen theorie en praktijk en advieswerk met docentschappen en onderzoek.


Kees Klomp is een changemaker en bekend spreker. Hij duidt zichzelf als een ‘existentieel econoom”.  Hij is programmamanager Agency aan de Hogeschool Windesheim. Kees is Founding Partner van THRIVE Institute.  Van hem verscheen het boek: Betekeniseconomie, De waarde van verweven leven.


Danaë Huijser is PhD kandidaat van de Universiteit voor Humanistiek. Zij studeerde organisatiepsychologie en specialiseerde zich als consulent in culturele diversiteit binnen organisaties en bedrijven.  


Rik Hospers is PhD kandidaat aan de Universiteit voor Humanistiek en de Theologische Universiteit Utrecht. Hij studeerde zowel bedrijfskunde als Humanistiek en heeft ca. 20 jaar voor Shell in buiten- en binnenland gewerkt met mensen van uiteenlopende achtergronden en culturen. Naast het doen van onderzoek begeleidt hij teams en organisaties bij (cultuur)verandertrajecten.


Barbara van der Steen is PhD kandidaat aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij studeerde sociale psychologie en is oprichter van Wenders.nu. In haar coaching richt ze zich vooral op het ontwikkelen van reflectie in complexe en stressvolle situaties. 


Ellemiek Etman is PhD kandidaat aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij studeerde sociaal culturele wetenschappen en is leiderschapscoach. Samen met Patrick Nullens is zij betrokken bij het project ‘ongemak in de boardroom’ van mvo.nl.

Hoe ziet het programma eruit? 

We komen 4 dagen samen met elk 2 inhoudelijke blokken. Bij elke sessie wordt er een verband gelegd tussen menselijk floreren in een ecologische context en de praktijk van leidinggeven. Na een theoretische inleiding (1 uur) is er ruimte voor gesprek en kritische integratie van het geleerde. Per onderdeel krijg je vooraf een korte reader met reflectievragen. Na een inleidend college (1 uur) is er ruimte voor gesprek en verwerking van de inhoud. Aan het einde van de cyclus van 4 dagen volgt nog 1 online bijeenkomst waarin inhoud en inzicht in actie geborgd wordt.


Reflectie
Parallel hieraan reflecteer je individueel en samen met anderen op jouw eigen ontwikkeling als mens en leidinggevende tot nog toe en hoe jij je in de praktijk verhoudt tot anderen en de bredere omgeving. Dit met als doel theorie aan jouw eigen praktijk, persoonlijke ambities en uitdagingen te koppelen. Gebaseerd hierop ontwikkel je persoonlijke handelingsalternatieven.


Dag 1

Blok 1: Ethisch leiderschap

We verkennen het verband tussen enerzijds leiderschap als reflectieve praktijk voor transities en anderzijds een ethiek gericht op menselijk floreren. (Patrick Nullens)


Blok 2: Humanistisch leiderschap

We bespreken ‘menswaardigheid’ in de globale context van technologische vooruitgang en economische groei. We geven een inleiding in de school van humanistisch management. (Patrick Nullens & Danaë Huiser)


Dag 2

Blok 3: Verandering en groei, een ecologische kijk

We gaan in op hoe verandering en groei zich verhouden tot de bredere omgeving. (Gerda van Dijk)


Blok 4: Morele dilemma's

We bespreken hoe we als leidinggevenden omgaan met onoplosbare problemen en gevoelige morele vraagstukken. We gaan in op een concrete methodiek voor het behandelen van ethische dilemma’s binnen de organisatie. (Patrick Nullens)


Dag 3

Blok 5: Spiritueel leiderschap en stewardship

We bespreken hoe iedereen vertrekpunten heeft die uitgaan van een opvatting van ‘het Goede’, waarvan we de precieze aard en bron nooit volledig kunnen duiden. Deze inspiratiebron nodigt uit tot bloei, maar veronderstelt ook verantwoordelijkheid. Hoe weeg je die twee tegen elkaar af? (Rik Hospers)


Blok 6: Leiderschap in de betekenis economie

We gaan in op menselijk floreren binnen een ecologische context , de existentiële keuzes die we moeten maken en de gevolgen voor nieuw leiderschap. (Kees Klomp)


Dag 4

Blok 7 : Hoopvol leiderschap

Naast een wetenschappelijke analyse van wat constructieve hoop eigenlijk is (en niet is), bespreken we hoop als positieve kracht tot verandering. Hierbij geven we aandacht aan het goed en fout inzetten van hoop als leidinggevende.  (Patrick Nullens)


Blok 8: Resonerend leiderschap

We bespreken het probleem van versnelling, vervreemding en verkilling in de samenleving. We bespreken het vermogen tot resonantie en bronnen van resonantie als weg tot vernieuwing. (Barbara van der Steen & Ellemiek Etman)

Afronding

Het traject wordt afgesloten met een reflectieverslag waarbij je de stof verwerkt. Je deelt een korte samenvatting hiervan in de laatste bijeenkomst. Bij voldoende deelname en een positieve beoordeling van het reflectieverslag krijg je een certificaat.


Waar is het? 

Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, één van de mooiste plekken in het centrum van Utrecht, goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Kosten

€ 1.950 (inclusief lunch, cursusmateriaal, persoonlijke reflectie-input

Interesse?


Meld je aan

Voor leidinggevenden die op een nieuwe manier willen kijken naar leiderschap. In deze leergang van 3 dagen ontwikkel je een doordachte visie op mens-gericht leiderschap en ontdek je de veranderkracht van ‘zachte’ factoren als zingeving, verbinding, resonantie en hoop. Start vrijdag 20 september.