Praktische Informatie

Opbouw van de opleiding

De Celebranten Opleiding duurt één jaar en bestaat uit 4 periodes van 10 weken. In elke periode wordt er één module aangeboden. De modules bestaan uit 6 bijeenkomsten, gevolgd door 4 onderwijsvrije weken. In deze 4 weken kunnen studenten werken aan de afrondingsopdrachten, een persoonlijk portfolio, en zich alvast voorbereiden op de nieuwe module. 

Afronding

Elke module wordt afgerond met een aantal afrondingsopdrachten, zoals reflectie- en observatieverslagen, essays en praktijkopdrachten. De gehele opleiding wordt afgerond met een persoonlijk portfolio waarin studenten werken aan hun profiel als celebrant. De persoonlijke ontwikkeling is voor dat profiel van groot belang. De celebrant moet in staat te zijn tot reflectie op de eigen manier van denken en handelen en op persoonlijke uitdagingen. Het ontwikkelen van mentale en gedragskundige vaardigheden, zoals empathie, het zich dienstbaar opstellen, de balans vinden tussen zichtbaar en onzichtbaar zijn, zijn voortdurend onderwerp in de opleiding. Hiertoe wordt tijdens het volgen van de modules gewerkt aan een portfolio, waarin op de eigen vaardigheden en kennis wordt gereflecteerd. 


SKGV
Geestelijk verzorgers die staan geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers, krijgen per gevolgde module 8 punten toegekend. Voor meer details over deze accreditatie klikt u hier

Studiebelasting 

De studiebelasting van de opleiding bedraagt gemiddeld 16 uur per week, inclusief de bijeenkomsten. Iedere module heeft een omvang van 160 uur. 


Data & Tijden 

De Celebranten Opleiding 2020 zal starten op 3 september. De bijeenkomsten zullen op donderdagmiddag (13:00 – 17:30) plaatsvinden. Hieronder vindt u een overzicht van alle data voor het komende studiejaar 2019/2020. 


Data 2019-20

Module 1. Fundamenten van de celebrant  

3 september 2020

10 september 2020

17 september 2020

24 september 2020

1 oktober 2020

8 oktober 2020

Module 2. Rituelen voor het vieren van relaties

12 november 2020

19 november 2020

26 november 2020

3 december 2020

10 december 2020

17 december 2020


Module 3. Rituelen bij verlies

04 februari 2021

11 februari 2021

18 februari 2021

25 februari 2021

04 maart 2021

11 maart 2021


Module 4. Community skills en ondernemerschap

22 april 2021

29 april 2021

06 mei 2021

20 mei 2021

27 mei 2021

03 juni 2021

Prijs 

De kosten voor deelname aan de gehele Celebranten Opleiding 2020-2021 bedragen €5,000-. 


Mocht u een of meerdere losse modules willen volgen, dan is de prijs €1.500,- per module. Wel dient de basismodule Fundamenten voor de celebrant in ieder geval gevolgd te worden, aangezien zij de (theoretische) basis vormt voor de andere drie modules. Het succesvol afronden van de basismodule is een toelatingsvoorwaarde voor het volgen van de andere drie modules. 

Locatie 

Locatie is de Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, te Utrecht. Voor een routebeschrijving zie hier.