Praktische Informatie

Opbouw van de opleiding

De Celebranten Opleiding duurt één jaar en bestaat uit 4 periodes van 10 weken. In elke periode wordt er één module aangeboden. De modules bestaan uit 6 bijeenkomsten, gevolgd door 4 onderwijsvrije weken. In deze 4 weken kunnen studenten werken aan de afrondingsopdrachten, een persoonlijk portfolio, en zich alvast voorbereiden op de nieuwe module. 

Afronding

Elke module wordt afgerond met een aantal afrondingsopdrachten, zoals reflectie- en observatieverslagen, essays en praktijkopdrachten. De gehele opleiding wordt afgerond met een persoonlijk portfolio waarin studenten werken aan hun profiel als celebrant. De persoonlijke ontwikkeling is voor dat profiel van groot belang. De celebrant moet in staat te zijn tot reflectie op de eigen manier van denken en handelen en op persoonlijke uitdagingen. Het ontwikkelen van mentale en gedragskundige vaardigheden, zoals empathie, het zich dienstbaar opstellen, de balans vinden tussen zichtbaar en onzichtbaar zijn, zijn voortdurend onderwerp in de opleiding. Hiertoe wordt tijdens het volgen van de modules gewerkt aan een portfolio, waarin op de eigen vaardigheden en kennis wordt gereflecteerd. 


SKGV
Geestelijk verzorgers die staan geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers, krijgen per gevolgde module 8 punten toegekend. Voor meer details over deze accreditatie klikt u hier

Studiebelasting 

De studiebelasting van de opleiding bedraagt gemiddeld 16 uur per week, inclusief de bijeenkomsten. Iedere module heeft een omvang van 160 uur. 


Data & Tijden 

De Celebranten Opleiding 2021 zal starten op 9 september. De bijeenkomsten zullen op donderdagmiddag (13:00 – 17:30) plaatsvinden. Hieronder vindt u een overzicht van alle data voor het komende studiejaar 2021-2022. 


Data 2021-2022

Module 1. Fundamenten van de celebrant  

9 september 2021

16 september 2021

23 september 2021

30 september 2021

7 oktober 2021

14 oktober 2021


Module 2. Rituelen voor het vieren van relaties

18 november 2021

25 november 2021

2 december 2021

9 december 2021

16 december 2021

23 december 2021


Module 3. Rituelen bij verlies

10 februari 2022

17 februari 2022

24 februari 2022

3 maart 2022

10 maart 2022

17 maart 2022


Module 4. Community skills en ondernemerschap

21 april 2022

28 april 2022

12 mei 2022

19 mei 2022

2 juni 2022

9 juni 2022


Eindbijeenkomst met eindrituelen: 23 juni 2022, 9-17 uur

Prijs 

De kosten voor deelname aan de gehele Celebranten Opleiding 2021-2022 bedragen €5,000-. 


Mocht u een of meerdere losse modules willen volgen, dan is de prijs €1.500,- per module. Wel dient de basismodule Fundamenten voor de celebrant in ieder geval gevolgd te worden, aangezien zij de (theoretische) basis vormt voor de andere drie modules. Het succesvol afronden van de basismodule is een toelatingsvoorwaarde voor het volgen van de andere drie modules. 

Locatie 

Locatie is de Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, te Utrecht. Voor een routebeschrijving zie hier.