Praktische Informatie

Opbouw van de opleiding

De Celebranten Opleiding duurt één jaar en bestaat uit 4 periodes van 10 weken. In elke periode wordt er één module aangeboden. De modules bestaan uit 6 bijeenkomsten, gevolgd door 4 onderwijsvrije weken. In deze 4 weken kunnen studenten werken aan de afrondingsopdrachten, een persoonlijk portfolio, en zich alvast voorbereiden op de nieuwe module. 

Afronding

Elke module wordt afgerond met een aantal afrondingsopdrachten, zoals reflectie- en observatieverslagen, essays en praktijkopdrachten. De gehele opleiding wordt afgerond met een persoonlijk portfolio waarin studenten werken aan hun profiel als celebrant. De persoonlijke ontwikkeling is voor dat profiel van groot belang. De celebrant moet in staat te zijn tot reflectie op de eigen manier van denken en handelen en op persoonlijke uitdagingen. Het ontwikkelen van mentale en gedragskundige vaardigheden, zoals empathie, het zich dienstbaar opstellen, de balans vinden tussen zichtbaar en onzichtbaar zijn, zijn voortdurend onderwerp in de opleiding. Hiertoe wordt tijdens het volgen van de modules gewerkt aan een portfolio, waarin op de eigen vaardigheden en kennis wordt gereflecteerd. 


SKGV
Geestelijk verzorgers die staan geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers, krijgen per gevolgde module 8 punten toegekend. Voor meer details over deze accreditatie klikt u hier

Studiebelasting 

De studiebelasting van de opleiding bedraagt gemiddeld 16 uur per week, inclusief de bijeenkomsten. Iedere module heeft een omvang van 160 uur. 


Data & Tijden 

De Celebranten Opleiding 2019 zal starten op 5 september. De bijeenkomsten zullen op donderdagmiddag (13:00 – 17:30) plaatsvinden. Hieronder vindt u een overzicht van alle data voor het komende studiejaar 2019/2020. 


Data 2019-20

Module 1. Fundamenten van de celebrant  

5 september 2019

12 september 2019

19 september 2019

26 september 2019

3 oktober 2019

10 oktober 2019


Module 2. Rituelen voor het vieren van relaties

14 november 2019

21 november 2019

28 november 2019

5 december 2019

12 december 2019

19 december 2019


Module 3. Rituelen bij verlies

06 februari 2020

13 februari 2020

20 februari 2020

27 februari 2020

05 maart 2020

12 maart 2020


Module 4. Community skills en ondernemerschap

23 april 2020

30 april 2020

07 mei 2020

14 mei 2020

28 mei 2020

04 mei 2020

Prijs 

De kosten voor deelname aan de gehele Celebranten Opleiding 2019-2020 bedragen €4.600,-. 


Mocht u een of meerdere losse modules willen volgen, dan is de prijs €1.500,- per module. Wel dient de basismodule Fundamenten voor de celebrant in ieder geval gevolgd te worden, aangezien zij de (theoretische) basis vormt voor de andere drie modules. Het succesvol afronden van de basismodule is een toelatingsvoorwaarde voor het volgen van de andere drie modules. 

Locatie 

Locatie is de Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, te Utrecht. Voor een routebeschrijving zie hier.