Aanmelden

Er is een beperkt aantal plekken. De opleiding gaat ieder jaar van start in september. Plaatsing geschiedt op basis van de eerst binnengekomen toelaatbare aanmelding. De aanmelding wordt door de opleidingscoördinator op toelaatbaarheid beoordeeld, waarna een formele toelating wordt gegeven.


Om de consistentie het onderwijs te waarborgen, genieten aanmeldingen voor het gehele programma de voorkeur: de eerste vijf aanmeldingen voor individuele modules kunnen we een plek garanderen, daarna worden inschrijvingen voor het volledige programma voorgelaten.

Toelatingseisen 

De Celebranten opleiding is een post-academische opleiding. Dit betekent dat u minimaal in het bezit dient te zijn van een HBO diploma. Tevens verwachten wij van studenten een goede beheersing van de Engelse taal, aangezien er bij sommige modules Engelstalige (wetenschappelijke) literatuur gelezen dient te worden. Indien u niet over een HBO diploma beschikt, kunt u zich aanmelden op basis van relevante werkervaring. Op het aanmeldingsformulier is er ruimte om te motiveren welke competenties u heeft opgedaan. Hier vindt u een artikel dat geschreven is door een van onze docenten en een indicatie geeft van de beheersing van de Engelse taal die van de deelnemers verwacht wordt.

Aanmelden

In het voorjaar van 2022 wordt de aanmelding open gezet. Dan vindt u hier een aanmeldingsformulier.