Winterschool Participatief Actieonderzoek


Wil je als professional verschil maken en je werkomgeving via actieonderzoek op een hoger plan tillen? Van 30 januari tot 9 juni 2023 organiseert de UvH Academie samen met Fontys Hogeschool Mens & Gezondheid een Winterschool Participatief Actieonderzoek. Centraal staat het handboek Actieonderzoek: Principes en onderzoeksmethoden voor participatief veranderen. We combineren live bijeenkomsten op locatie in Utrecht met online sessies. Verschillende gastsprekers bieden een aanvullend perspectief op de bijzonderheden van participatief actieonderzoek.


Actieonderzoek is een aanpak voor praktijkgericht onderzoek waarbij je actie en onderzoek combineert. Het doel is het ontwikkelen van nieuwe kennis ontwikkelen en tegelijk de praktijk verbeteren. Daarvoor doe je onderzoek in en met die praktijk, in plaats van voor of over de praktijk.


Deze Winterschool biedt een diepgaande verkenning en ondersteuning bij het toepassen van participatief actieonderzoek als onderzoeksmethodiek en strategie voor verandering. Je krijgt inzicht in en handvatten voor het omgaan met complexe vraagstukken in praktijken van zorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en geestelijke verzorging. Dat doen we door het faciliteren van onderzoek-, leer- en veranderprocessen.


Uitgangspunten van deze vorm van actieonderzoek, zijn:

  • relationele theorieën
  • persoonsgerichte praktijkvoering
  • faciliteren van impact
Centraal staat de participatie van de belanghebbenden in het onderzoek. Ook is er veel aandacht voor de ethische en machtsaspecten. Bovendien staan we nadrukkelijk stil bij de rollen van de onderzoeker en de verandering en participatie van de onderzoeker in de praktijk. 

Voor wie

Professionals met een onderzoeks- of supervisierol bij onderzoek, gevorderde masterstudenten of promovendi werkzaam in het domein van gezondheid, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en geestelijke verzorging. Andere geïnteresseerden die met actieonderzoek bezig zijn of willen zijn, vragen we om eerst contact met ons op te nemen.


Informatie en aanmelden

Deze winterschool biedt een diepgaande verkenning en ondersteuning bij het toepassen van participatief actieonderzoek als onderzoeksmethodiek en strategie voor verandering. Start: 30 januari 2023.