Reflectiekamer voor bestuurders


Bestuurders worden geconfronteerd met ongekende vraagstukken en grote onzekerheid. De Reflectiekamer biedt bestuurders een vrije ruimte waar zij als reflective practitioners samen met academici reflecteren op actuele, bestuurlijke vraagstukken. In een besloten en veilige omgeving, nodigen we u uit de eigen werkelijkheid verder te verkennen en deze te confronteren met die van andere bestuurders, met actuele inzichten en kennis, zodat met veel aandacht voor het intermenselijke aspect nieuwe inzichten en mogelijkheden ontstaan.


Duur: 7 vrijdagen op locatie, van 9.30 – 17.00 uur

Start: vrijdag 31 januari 2025

Kosten: € 5.750,-‐  (vrijgesteld van BTW)

Deelname is op uitnodiging

Voor wie?

Deelnemers zijn bestuurders werkzaam zowel in het (semi-)publieke domein als de private sector, die ervaren dat veel van de organisatievraagstukken uitingen zijn van dieper liggende vraagstukken van onze samenleving, die zij niet altijd precies kunnen duiden.   


Elke bestuurder doorloopt zijn eigen reflectie- en leerproces en maakt eigen keuzes op basis van de betekenis die hij of zij wil geven aan nieuwe inzichten en het eigen handelen. Een groep van medebestuurders kan daarbij behulpzaam zijn om in te zien dat veel van de vraagstukken, die zo uniek lijken als je er zelf mee bezig bent en er middenin zit, veel algemener en universeler blijken dan gedacht. En dat af en toe een geïnteresseerde derde of buitenstaander een geheel ander licht kan doen schijnen op het onderwerp, waardoor het van perspectief verandert en waardoor andere oplossingen en praktijken kunnen ontstaan. 

Reflectie over uw eigen handelen aan de hand van de aangeboden theorie

 Als bestuurder wordt u geacht vorm en richting te geven aan de dagelijkse praktijk. Daarvoor heeft u in de loop van de tijd uw eigen persoonlijke set aan waarden, normen en organiseerprincipes ontwikkeld. Uw eigen persoonlijkheid en in het verleden opgedane ervaringen die betekenis hebben gegeven, de wisselwerking tussen u als persoon en uw omgeving, vormen een belangrijk richtsnoer voor uw toekomstig handelen: als een rijke bron maar ook als een cruciale beperking.


In gevallen waar het om eenvoudige vraagstukken gaat is ervaringskennis vaak meer dan voldoende om een oplossing te bieden.  Maar is deze ervaringskennis ook toepasbaar in situaties die nieuw en complexer zijn, waar nog geen ervaring mee is opgedaan? Het doel van de Reflectiekamer is om u als bestuurder bewuster te maken van uw eigen handelen en met nieuw opgedane inzichten en kennis uw handelingsrepertoire te vergroten. De verbinding die steeds gelegd wordt tussen de aangereikte theorie en uw eigen casuïstiek en vraagstukken is wat het programma uniek maakt.

Programma

De bijeenkomsten volgen altijd dezelfde opbouw: in de ochtend wordt door vooraanstaande docenten een inhoudelijke workshop/lezing gegeven over het centrale thema van die dag; in de middag reflecteren de deelnemers daarop en gaan met elkaar in gesprek over hoe zij het geleerde kunnen toepassen op de eigen praktijk. In afstemming met de deelnemers kan gedurende het programma gewerkt worden aan een gezamenlijk slotdocument, waarin opgedane ideeën en inzichten gepresenteerd worden.


De thema’s die aan bod komen zijn o.a. macht, integriteit van organisatie, retorica, leiderschap en invloed (onder andere persoonlijk, ethisch, verantwoord, integer). Tevens is er ruimte voor actualiteit en kunnen deelnemers eigen onderwerpen inbrengen.  

Moderatoren

Prof. dr. ir. Gerda van Dijk

Gerda van Dijk is als hoogleraar Leiderschap en samenleving verbonden aan de academie van de universiteit voor Humanistiek in Utrecht.  Ze werkt daarnaast als zelfstandig consultant, gastdocent en gastspreker. Vakinhoudelijk is Gerda van Dijk gespecialiseerd in strategie-, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, met name in de publieke sector. Gerda van Dijk zoekt in haar werk altijd de combinatie tussen theorie en praktijk en advieswerk met docentschappen en onderzoek.

Prof. dr. Rob van Eijbergen

Rob van Eijbergen is als hoogleraar Integriteit van organisaties verbonden aan de academie van de universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Daarnaast werkt hij als adviseur op het gebied van integriteitsvraagstukken, mediator en executive (team) coach. Hij werkt zowel voor het bedrijfsleven als voor de overheid en voelt zich zowel thuis op de werkvloer als in directiekamers. Hij werkt binnen organisaties zowel aan individuele als aan organisatieontwikkeling. Hij geeft veel lezingen en is regelmatig in de media te vinden voor het duiden van integriteitsvraagstukken.

Data voor de bijeenkomsten

  1. vrijdag 31 januari 2025
  2. vrijdag 7 maart 2025
  3. vrijdag 11 april 2025
  4. vrijdag 23 mei 2025
  5. vrijdag 20 juni 2025
  6. vrijdag 29 augustus 2025
  7. vrijdag 3 oktober 2025

Interesse?

Neem contact op met één van de moderatoren:

Gerda van Dijk, g.vandijk@uvh.nl 

Rob van Eijbergen, r.vaneijbergen@uvh.nl


De Reflectiekamer biedt bestuurders een vrije ruimte waar zij als 'reflective practitioners' samen met academici reflecteren op actuele, bestuurlijke vraagstukken. Zeven vrijdagen. Start vrijdag 31 januari 2025.