Opleiding Integriteitsonderzoek


Integriteit, grensoverschrijdend gedrag en psychologische veiligheid staan volop in de belangstelling, ook binnen organisaties. Maar wat wordt er nou eigenlijk bedoeld met die begrippen? Hoe stel je eventuele schendingen vast en welke rol speelt de organisatiedynamiek? Binnen de opleiding Integriteitsonderzoek krijg je een theoretisch kader en handvatten om hiermee om te gaan. 


Voor: Integriteitsonderzoekers met enige ervaring

Omvang: 5 dagen

Data: volgt zsm (vrijdagen in winter 2024 en voorjaar 2025)

Locatie: UvH Utrecht

Kosten: € 3.500

Aantal deelnemers: 14

Optioneel: een extern af te leggen examen voor certificering persoonsgericht onderzoek


Meld je nu aan


Bij integriteitsschendingen binnen organisaties bestaat vaak de neiging om door middel van onderzoek op zoek te gaan naar een mogelijke 'schuldige'. Het is echter de vraag of dit leidt tot een duurzame oplossing. Bij veel integriteitsproblemen blijkt de organisatiedynamiek namelijk cruciaal en is het belangrijk om het gedrag van betrokkenen in een context te plaatsen. Dit vraagt om zorgvuldig en goed onderbouwd onderzoek.

Voor wie? 

De opleiding is bedoeld voor integriteitsonderzoekers die al enige ervaring hebben. Je krijgt inzichten en handvatten voor een zorgvuldig en goed onderbouwd onderzoek, gegeven de dynamiek van een organisatie en de verschillende typen van integriteitsonderzoek. Daarnaast werk je aan een concrete casus uit je eigen - of een andere -  praktijk. 

Je krijgt meer zicht op:

 • begrippen als 'grensoverschrijdend gedrag' en 'psychologische veiligheid': wat zijn de laatste ontwikkelingen in het wetenschappelijk denken en wat is de concrete uitwerking hiervan voor de dagelijkse praktijk van organisaties?
 • de verschillende typen van kwalitatief onderzoek en mogelijke andere interventies die je kunt doen om een diagnose te maken na een integriteitsmelding
 • onderzoeksmethoden, rapportages en vaardigheden (zoals interviewtechnieken) 
 • juridische en ethische kaders: hoe kun je zorgvuldig handelen en omgaan met de ruimte en de grenzen? 

Extra mogelijkheid 

Je hebt de mogelijkheid om aanvullend een extra module te volgen voor certificering voor het doen van persoonsgericht onderzoek. 

Onder leiding van Rob van Eijbergen

Rob van Eijbergen is als hoogleraar Integriteit van organisaties verbonden aan de Academie van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Daarnaast werkt hij als adviseur integriteitsvraagstukken, mediator en executive (team)coach. 


Rob werkt zowel voor het bedrijfsleven als voor de overheid en voelt zich thuis op de werkvloer én in directiekamers. Binnen organisaties richt hij zich op zowel individuele vraagstukken als organisatieontwikkeling. Hij geeft veel lezingen en is regelmatig in de media te vinden voor het duiden van integriteitsvraagstukken.


Zo ziet de leergang eruit

 

Dag 1: Inleiding
Rob van Eijbergen, Stijn Klarenbeek, Gerda van Dijk

 • Integriteit van organisaties, sociale veiligheid, grensoverschrijdend gedrag
 • Organisatiedynamiek
 • Rol van vertrouwenspersonen  
 • Mogelijke interventies (normoverdragend gesprek, mediation, procesbegeleiding, persoonsgericht onderzoek, cultuur- en leeronderzoek)

 • Dag 2: Onderzoeksmethoden

Rob van Eijbergen & Stijn Klarenbeek

 • Soorten onderzoeksmethoden (documentanalyse, enquêtes) 
 • Keuze type onderzoek: verschillen en overeenkomsten en vereiste kwaliteiten onderzoekers 
 • Onderzoeksopzet en opstellen onderzoeksvragen
 • Steekproef, representativiteit
 • Hoor en wederhoor, informed consent, anonimiteit
 • Data-analyse  

Dag 3: Juridisch kader & ethische dilemma’s

Caroline Raat

 • Mensenrechten en AVG
 • ILO, IVPBR, EVRM, AVG, EU-klokkenluidersrichtlijn
 • BW (werkgevers- en opdrachtgeverszorgplichten), naast Arbo
 • Wet bescherming klokkenluiders
 • Wet op de particuliere beveiligingsorganisatie en recherchebureaus (diploma- en vergunningplicht bij persoonsgericht extern onderzoek)
 • Juridische aspecten in de praktijk
 • Ontwikkelingen in de rechtspraak
 • Gevolgen van onzorgvuldig/onrechtmatig/ondeskundig onderzoek
 • Eisen procedure
 • Bespreking van vragen en dilemma’s aan de hand van een casus      
 • Klokkenluidersregeling 
 • Eerste triage 
 • Normenkader integriteit/grensoverschrijdend gedrag
 • Juridisch kader (arbowet, strafrecht) 

Dag 4: Interviewtechnieken

Rick Koster & Rob van Eijbergen

 •  Interviewtechnieken
 • Omgang met emoties, pathologisch gedrag 

Dag 5: Analyse & rapportage

Rob van Eijbergen & Stijn Klarenbeek

 • Gezamenlijke reflectie op gepubliceerde rapporten (NPO, FNV, etc.)
 • Rapportage/format
 • Relatie met de opdrachtgever
 • Mate van transparantie/anonimiteit
 • Omgang met de media
 • Presentatie van de eigen eindopdracht en een plenaire bespreking


Meld je nu aan

Graag meer weten? 

Voor je aanmelding graag meer weten over deze praktijkgerichte opleiding voor de behandeling van integriteitsvraagstukken? Of heb je gerichte vragen? Stuur een mail naar r.vaneijbergen@uvh.nl of bel 06 - 53 93 02 93. Hij helpt je graag verder! 


Lees ook: Rob van Eijbergen: 'Onderzoek naar integriteit vraagt om duidelijke kwaliteitscriteria'

Integriteit, grensoverschrijdend gedrag en psychologische veiligheid staan volop in de belangstelling, ook binnen organisaties. Maar wat wordt er nou eigenlijk bedoeld met die begrippen? Hoe stel je eventuele schendingen vast en welke rol speelt de organisatiedynamiek? Binnen de opleiding Integriteitsonderzoek krijg je een theoretisch kader en handvatten om hiermee om te gaan. Start: winter 2024/voorjaar 2025.