Leergang Intern Opleider


Begeleiden en leren


Het begeleiden van aankomende geestelijk verzorgers vraagt zowel didactische als pedagogische kwaliteiten. Hoe zorg je voor een leeromgeving die voldoende veilig is, maar ook voldoende uitdaging biedt? Op welke wijze combineer je het ondersteunen van leren met het beoordelen daarvan? Wat is de beste balans tussen ‘de kunst laten afkijken’ en ‘zelfstandig laten functioneren met feedback’?

Kun je handvaten gebruiken om als intern opleider te starten of heb je al (enige) ervaring en wil je je verder bekwamen? Deze leergang tot intern opleider biedt de gelegenheid je (verder) te specialiseren en professionaliseren binnen je eigen organisatie en beroepsgroep. De opgedane pedagogische en didactische kwaliteiten zijn goed toepasbaar in andere werkzaamheden en -contexten. Meld je aan en zet een volgende stap in je groei als Intern Opleider!

Omvang: 5 dagdelen van 14.00 tot 16.30 uur
Kosten: € 990,- (inclusief cursusmateriaal)
Aantal deelnemers: (minimaal) 8
Voorwaarde: gedurende het opleidingsjaar begeleiden van een stagiair geestelijke verzorger/geestelijk verzorger in opleiding.
Accreditatie: SKGV accreditatie aangevraagd

Het uitgangspunt van de leergang is eenvoudig: Om anderen te kunnen laten leren is het belangrijk zelf ook te leren. In dit geval door de 3-slag feed up, feedback en feed forward (Hattie 2008). Voor zowel opleiden als opgeleid worden zijn specifieke kennis, vaardigheden en houding nodig (feed up). In de praktijk wordt geoefend met die kennis, vaardigheden en houding en vindt voortdurende terugkoppeling plaats (feedback). Uiteindelijk is de bedoeling dat zowel opleider als opgeleide in staat zijn het geleerde toe te passen in nieuwe contexten (feed forward).

Tijdens deze leergang

  • Krijg je zicht op welke kennis, vaardigheden en houding nodig zijn voor een intern opleider.
  • Ontwikkel je een leeromgeving die voldoende veilig is, maar ook voldoende uitdaging biedt.
  • Combineer je het ondersteunen van leren met het beoordelen daarvan.
  • Ontwikkel je een balans tussen ‘de kunst laten afkijken’ en ‘zelfstandig laten functioneren met feedback’.
  • Aan het eind van de leergang ben je in staat aankomende collega’s op een didactisch en pedagogisch verantwoorde manier diepgaander te ondersteunen.

Voor wie?

Voor iedere geestelijk verzorger die aankomende geestelijke verzorgers via een stage, traineeship of werkervaringsplek begeleidt.

Maak kennis met onze docenten

Onze deskundige docenten zijn op de hoogte van de laatste inzichten op het gebied van opleiden. Ook kunnen zij deze inzichten goed combineren met de praktijk van opleiden.

Marco Otten - Oprichter Netwerk Existentieel leren - Netwerk
Drs. Marco Otten is verantwoordelijk docent voor deze leergang. Hij is coördinator van de themagroep Humanistieke Professionalisering die met name het vaardighedenonderwijs in de bachelor Humanistiek en de stages in de master Humanistiek begeleiden. Daarnaast was hij jarenlang coördinator van de post-initiële lerarenopleiding HVO en Levensbeschouwing. De afgelopen jaren heeft hij veel didactische scholingen voor (m.n. geestelijk verzorgers-)professionals verzorgd.

Drs. Sylvie de Kubber werkt als geestelijk verzorger in de psychiatrie in Rotterdam. Daarnaast is ze praktijkdocent aan de Universiteit voor Humanistiek en trainer. Haar aandachtsgebied is zorg voor zingeving. 


Hoe ziet het programma eruit?

We komen 5 donderdagmiddagen samen. In de eerste sessie staat de specifieke kennis, vaardigheden en houding die nodig is voor intern opleiderschap centraal (feed up). In de tweede en derde sessie staat de praktijk van het intern opleiden centraal. Via intervisie geven we elkaar feedback op de begeleiderspraktijk. In de vierde bijeenkomst staan toetsing en beoordeling centraal (feed up). En in de laatste bijeenkomst kijken we terug op het traject met als centrale vraag: hoe pas je de opgedane kennis, vaardigheden en houding als intern begeleider toe in volgende/nieuwe contexten? (feed forward).

Dagdeel 1
Bijeenkomst 1: Het profiel van een intern opleider
We verkennen de benodigde kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn voor een intern opleider. We maken daarbij gebruik van de ervaringskennis van deelnemers en pedagogisch-didactische theorie.

Dagdeel 2
Bijeenkomst 2: De praktijk; intervisie
Via intervisie geven we elkaar feedback op elkaars opleiderspraktijken, waarbij we zowel de praktijken als elkaars feedback spiegelen aan theorieën over opleiden.

Dagdeel 3
Bijeenkomst 3: De praktijk; intervisie II
Via intervisie geven we elkaar feedback op elkaars opleiderspraktijken, waarbij we zowel de praktijken als elkaars feedback spiegelen aan theorieën over opleiden.

Dagdeel 4
Bijeenkomst 4: Toetsen en beoordelen
We bespreken de rol van toetsen en beoordelen in intern opleiderschap. Welke verschillende vormen van toetsen en beoordelen zijn mogelijk en wenselijk bij intern begeleiderschap? En hoe kun je ze goed toepassen?

Dagdeel 5
Bijeenkomst 5: Transfer
We kijken terug op het traject met als centrale vraag: hoe pas je de opgedane kennis, vaardigheden en houding als intern begeleider toe in volgende/nieuwe contexten.

Afronding

Het traject wordt afgesloten met een reflectieverslag dat gaat over het traject als intern opleider. Daarin verwoord de deelnemer de opgedane kennis, vaardigheden en houding, licht toe hoe deze in de praktijk zijn toegepast en welke voornemens de deelnemer heeft m.b.t. de transfer van opgedane kwaliteiten in nieuwe/volgende contexten.
Op voorwaarde dat men voldoende deel heeft genomen en na een positieve beoordeling van het reflectieverslag krijgt de deelnemer aan het eind een certificaat van deelname aan de leergang Intern Opleiden van de UvH.

Over de UvH-Academie

De UvH-Academie is een onderdeel van de Universiteit voor Humanistiek en verzorgt opleidingen aan publieke professionals.

Kosten

€ 990,- per persoon, inclusief lunch en cursusmateriaal.


Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering tot 4 weken voor aanvang is 10% van de deelnamekosten verschuldigd. Daarna dienen de deelnamekosten volledig te worden voldaan en bestaat er geen recht of aanspraak op terugbetaling.

Waar is het?

Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29.

Eén van de mooiste plekken in het centrum van Utrecht, goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Toegankelijkheid

De UvH is gevestigd in een oud gebouw. Neem contact op met de organisatie als je vermoedt dat de UvH beperkingen heeft qua toegankelijkheid voor jou. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Interesse?

Mail naar academie@uvh.nl, zodat we je op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen.

Het begeleiden van aankomende geestelijk verzorgers vraagt zowel didactische als pedagogische kwaliteiten. Deze leergang tot intern opleider biedt de gelegenheid je (verder) te specialiseren en professionaliseren binnen je eigen organisatie en beroepsgroep. 5 dagdelen.