Leergangen en workshops

De UvH Academie biedt verschillende manieren aan om je als professional en als persoon verder te ontwikkelen. Van eenmalige lezingen tot workshops tot intensieve trainingsprogramma's.  In een aantal leergangen en workshops vormen docent-onderzoekers samen met deelnemende (semi)-professionals een leergemeenschap. Zij wisselen ervaringen uit, en diepen het onderzoek verder uit. 

Voor 2024 staan gepland:

(Nieuwsgierig naar eerdere activiteiten? Die staan in dit overzicht. )


 • Opleiding Integriteitsonderzoek

  Binnenkort start de UvH Academie met een opleiding Integriteitsonderzoek. Prof. dr. Rob van Eijbergen, hoogleraar integriteit van organisaties, is eindverantwoordelijk voor deze opleiding.

   
 • Summer School The Politics of Disablement

  This Summer School will provide a platform for scholars, researchers and practitioners to engage in interdisciplinary discussions, share their research and exchange ideas on the politics of disablement. Period : 21-23 August 2024.

   
 • Leergang Luisterkunst in Zorg en Welzijn

  In deze leergang werken we aan verbetering van luisteren via bewustwording, attitude, kennis en vaardigheden. De leergang is gepast voor mensen uit alle sectoren in zorg en welzijn waar mensen iets voor elkaar willen betekenen, professioneel of vrijwillig. Start: 18 september, 9 bijeenkomsten van 3 uur.

   
 • De Commissaris van NU: toezichthouden voorbij de codes

  Een programma voor commissarissen en toezichthouders die zich willen laten leiden door wijsheid, waarden en reflectie en zich realiseren dat zij als individu een cruciale rol spelen in het besluitvormingsproces van meervoudige waardenafweging in de boardroom. Aangeboden in samenwerking met Hemingway Academy. Start 20 september 2024.

   
 • Leergang Anders Leiden

  Voor leidinggevenden die op een nieuwe manier willen kijken naar leiderschap. In deze leergang van 3 dagen ontwikkel je een doordachte visie op mens-gericht leiderschap en ontdek je de veranderkracht van ‘zachte’ factoren als zingeving, verbinding, resonantie en hoop. Start vrijdag 20 september.

   
 • Opleiding 'Publiek Leiderschap: in en voor de samenleving'

  Een post graduate opleiding voor leidinggevenden en professionals met hart voor de publieke zaak. Je hebt al de nodige leiderschapservaring en kwaliteiten, maar bent op zoek naar meer verdieping en uitdaging. Hier komen academische kennis, eigen praktijkervaring en persoonlijke leiderschapsontwikkeling samen via colleges, reflecties en intervisie. Start: 4 november 2024.

   
 • Reflectiekamer voor bestuurders

  De Reflectiekamer biedt bestuurders een vrije ruimte waar zij als 'reflective practitioners' samen met academici reflecteren op actuele, bestuurlijke vraagstukken. Zeven vrijdagen. Start vrijdag 31 januari 2025.

   
 • Lenteschool Participatief Actieonderzoek

  Deze leergang biedt een diepgaande verkenning en ondersteuning bij het toepassen van participatief actieonderzoek als onderzoeksmethodiek en strategie voor verandering. Start: 21 maart 2024.

   
 • Workshop SEE ME voor professionals in de ouderenzorg

  Voor professionals in de ouderenzorg die willen leren om sociale behoeften en zingevingsbehoeften van ouderen te herkennen én beter op die behoeften in te spelen. Workshop onder leiding van hoogleraar Anja Machielse, een bekend deskundige op dit vlak.

   
 • Leergang Intern Opleider

  Het begeleiden van aankomende geestelijk verzorgers vraagt zowel didactische als pedagogische kwaliteiten. Deze leergang tot intern opleider biedt de gelegenheid je (verder) te specialiseren en professionaliseren binnen je eigen organisatie en beroepsgroep. 5 dagdelen.

   
 • Leergang 'Jij en de ander in complexe zorg'

  Deze leergang van de UvH Academie is voor gedragskundigen, artsen, coaches, teamleiders en begeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg die bewuster willen werken vanuit hun eigen ervaring en professionaliteit. Vijf lesdagen.

   
 • Tweedaagse cursus Zingeving in het werk van de Praktijkondersteuner Huisarts GGZ (POH-ggz)

  Hoe begeleid je patiënten met hun levensvragen? En: Hoe onderhoud jij zin in jouw werk? Deze tweedaagse cursus van de UvH Academie is speciaal ontwikkeld voor praktijkondersteuners GGZ en gaat in op de begeleiding bij existentiële ervaringen en levensvragen.