Winterschool Participatief Actieonderzoek


Wil je als professional verschil maken en je werkomgeving via actieonderzoek op een hoger plan tillen? Van 30 januari tot 9 juni 2023 organiseert de UvH Academie samen met Fontys Hogeschool Mens & Gezondheid een Winterschool Participatief Actieonderzoek. Centraal staat het handboek Actieonderzoek: Principes en onderzoeksmethoden voor participatief veranderen. We combineren live bijeenkomsten op locatie in Utrecht met online sessies. Verschillende gastsprekers bieden een aanvullend perspectief op de bijzonderheden van participatief actieonderzoek.


Aanmelden


Actieonderzoek is een aanpak voor praktijkgericht onderzoek waarbij je actie en onderzoek combineert. Het doel is het ontwikkelen van nieuwe kennis en tegelijk de praktijk verbeteren. Daarvoor doe je onderzoek in en met die praktijk, in plaats van voor of over de praktijk.


Deze Winterschool biedt een diepgaande verkenning en ondersteuning bij het toepassen van participatief actieonderzoek als onderzoeksmethodiek en strategie voor verandering. Je krijgt inzicht in en handvatten voor het omgaan met complexe vraagstukken in praktijken van zorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en geestelijke verzorging. Dat doen we door het faciliteren van onderzoek-, leer- en veranderprocessen.


Uitgangspunten van deze vorm van actieonderzoek, zijn:

 • relationele theorieën
 • persoonsgerichte praktijkvoering
 • faciliteren van impact
Centraal staat de participatie van de belanghebbenden in het onderzoek. Ook is er veel aandacht voor de ethische en machtsaspecten. Bovendien staan we nadrukkelijk stil bij de rollen van de onderzoeker en de verandering en participatie van de onderzoeker in de praktijk. 

Voor wie

Professionals met een onderzoeks- of supervisierol bij onderzoek, gevorderde masterstudenten of promovendi werkzaam in het domein van gezondheid, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en geestelijke verzorging. Andere geïnteresseerden die met actieonderzoek bezig zijn of willen zijn, vragen we om eerst contact met ons op te nemen.

Wat kun je na afloop van deze winterschool?

 • Jezelf positioneren ten opzichte van de wetenschapsopvatting en kwaliteitscriteria binnen actieonderzoek
 • Actieonderzoek-principes vertalen naar het eigen onderzoek
 • Een ‘roadmap’ ontwikkelen van voor actieonderzoek voor één of meerdere fasen van actieonderzoek, afgestemd op de verschillende doelen van het onderzoek
 • Jezelf verder ontwikkelen in je rol als facilitator van actieonderzoek
 • Kwartier maken voor actieonderzoek binnen de eigen contexten

Wanneer

 • Live op locatie: 30 januari 2023 (9-17 uur)
 • Live op locatie: 31 januari 2023 (9-17 uur)
 • Live op locatie: 1 februari 2023 (9-12 uur)
 • Online 10 maart (9-12 uur)
 • Online 6 april (9-12 uur)
 • Online 17 mei (9-12 uur)
 • Live op locatie: 9 juni (9-16 uur)

Studiebelasting

Naast de bijeenkomsten op locatie en online (in totaal 36 uur) verwachten we dat deelnemers literatuur bestuderen en voorbereidingsopdrachten uitvoeren (in totaal 20 uur). De omvang is daarmee in totaal 2 EC.

Credits

Voor deze school wordt een Bewijs van Deelname verstrekt waarop het aantal uren (EC’s) vermeld zal worden.

Docenten


Dr. Famke van Lieshout is hogeschool hoofddocent en onderzoeker aan Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. Ze is expert in actieonderzoek en spreekt daarover regelmatig op verschillende podia in Nederland. Samen met Gaby Jacobs stelde ze het handboek samen Actieonderzoek: Principes en onderzoeksmethoden voor participatief veranderen.Prof. dr. Gaby Jacobs is hoogleraar humanistisch geestelijke verzorgingsstudies aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze heeft uiteenlopende onderzoeksprojecten geleid en uitgevoerd op het brede terrein van zorg, welzijn, gezondheidsbevordering en educatie, met als centrale thema’s: participatie en empowerment, diversiteit, waarden en professionalisering. 


+ 3 gastsprekers

Kosten

€1800


Dit is inclusief cursusmateriaal, thee/koffie, lunch en het boek Actieonderzoek: Principes en methoden voor participatief veranderen (Famke van Lieshout, Gaby Jacobs, Shaun Cardiff, |9789023257783, Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum).

Studenten van Universiteit van Humanistiek en Fontys Hogeschool krijgen een korting van €180.

Locatie

Universiteit voor Humanistiek
Kromme Nieuwegracht 29
3512 HD Utrecht

Inschrijven

Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Je kunt je alvast aanmelden, dan nemen we later contact met je op.  inschrijven. Vul onderstaand formulier in. 


Aanmelden

Taal

De voertaal is Nederlands.

Contactpersoon

Prof.dr. Gaby Jacobs, g.jacobs@uvh.nl.Contactpersoon Gaby Jacobs
Locatie Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht & deels online
academie@uvh.nl
Datum 9-6-2023
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neem van tevoren even contact op met de organisatie.
 

Pagina delen