Kenniscentrum in oprichting

Als bijzondere levensbeschouwelijke universiteit heeft de Universiteit voor Humanistiek een belangrijke maatschappelijke opdracht. Dit komt niet alleen tot uiting in het initiële onderwijs en het onderzoek, maar ook in allerlei andere vormen van interactie met maatschappelijke partners en doelgroepen. Om dit te bundelen en zichtbaar te maken start de universiteit in 2022 met een nieuw Kenniscentrum. Het is nog in oprichting en er zal de komende tijd meer informatie beschikbaar komen. 


Doel van het centrum is het verder brengen van wetenschappelijke kennis, samen met en voor praktijken. Dat doen we op verschillende manieren:


Het Kenniscentrum is er voor iedereen die beroepshalve bezig is op een werkterrein van de UvH. Zo richten we ons op geestelijk verzorgers, professionals in het onderwijs, de zorg en bij de overheid, en ook vrijwilligers zoals mantelzorgers.


Met het centrum wil de universiteit wetenschappelijke kennis verder brengen. Met en voor praktijken. Zo ontstaat kennis die waardevol is.