Ik ben Imke van Dillen

Benieuwd wie de docenten van de celebranten opleiding zijn én wat rituelen voor hen betekenen? We geven het woord aan Imke van Dillen

1. Kun je vertellen wat voor rol je in de celebranten opleiding vervult?

 Ik ben gastdocent bouwrituelen in Module 2. 

 

2. Wat hebben deelnemers na jouw module geleerd?  

De deelnemers maken kennis met de kracht van bouwrituelen. Het gastcollege is van waarde voor deelnemers die overgangsmomenten van een gebouw, een woning of een specifieke ruimte herkennen en willen benutten. Het is een nieuwe manier om over de band tussen mens en gebouw te spreken.  Het geeft een ander perspectief over de communicatiemogelijkheden met de leefomgeving van een mens. Je krijgt handvaten en voorbeelden in het ritualiseren van de transitie van een plek. Het stimuleert ieders creativiteit om deze vorm van hoederschap voor je eigen leefomgeving op je te nemen. Zelfs al ben je geen eigenaar of huurder. 

3. Welk ritueel is in jouw leven belangrijk en waarom?

Een bouwritueel. Het geeft de mogelijkheid om me diepgaand te verbinden met mijn eigen leefomgeving en te ervaren hoe betekenisvol die samenwerking is. Een bouwritueel geeft draagkracht. Dit helpt mij om met de veranderende leefomgeving om te kunnen gaan en een wezenlijke bijdrage aan te leveren. Daardoor ervaar ik mezelf en anderen als een belangrijke schakel in een groter geheel. 

4. Hoe zou jij een ritueel definiëren?

Als het oude plaats maakt voor het nieuwe vraagt dat om een ritueel; een handeling die met aandacht de waardering uitdrukt voor wat is geweest en wat er leeft. Hierdoor kan met respect een overgang gemaakt worden van oud naar nieuw. Een bouwritueel geeft vorm aan houvast. Bedoeld als een bedding om opnieuw te wortelen en uit te bloeien. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen.  

5. Wat is de relevantie van rituelen in deze tijd?

De relevantie van rituelen is universeel en van alle tijden. Het herkennen en benutten van een overgangsmoment is een levenskunst. Een overgangsmoment is als een winterperiode waar de grond vruchtbaar gemaakt kan worden doordat het bewust met rust wordt gelaten. Een natuurlijke (her)bezinningstijd om er vervolgens straks weer de vruchten van te kunnen plukken. Door deze vruchtbare overgangstijd te benutten kan men samen wijzer worden over wat er nog nodig is om het nieuwe te kunnen beginnen. Het is een uitverkoren moment om dat inzicht dan ook in daden om te zetten. Hiervoor is collectieve draagkracht nodig. Om deze draagkracht te creëren heb je in deze tijd nieuwe rituelen nodig. Rituelen met respect, duurzaamheid en verbinding. 

6. Wat is een celebrant volgens jou?

Een celebrant is de begeleider van een transitieproces. Een overgang. Het is dan ook belangrijk dat de celebrant bewust is van die transitie en van de benodigde draagkracht. Dat is een verantwoordelijkheid. Voor mij is het daarom van wezenlijk belang dat de celebrant zich in nederigheid afvraagt of zij/hij degene is die deze transitie gaat begeleiden.  

7. Wat zijn volgens jou de belangrijkste vaardigheden/eigenschappen die een celebrant dient te bezitten?

Het begint natuurlijk met een liefdevolle verbinding met de bron van het ritueel (een persoon, een gebouw, etc.). En een onvoorwaardelijke toewijding voor het transitieproces. De celebrant heeft het vermogen om goed te kunnen luisteren "door alle lagen heen". Hij/zij dient zich daarvoor te openen en vervolgens deze kennis te benutten en te integreren in het ritueel. Een celebrant is vertrouwd met de dragende kracht van de aarde: betrouwbaar, duidelijkheid, beperkingen, afspraken, praktisch, redelijk, bescheiden en tolerant. 

  

 ©Zwart-wit foto: Anneke van Rangelrooij