Ik ben Anne Stael

Benieuwd wie de docenten van de celebranten opleiding zijn én wat rituelen voor hen betekenen? We geven het woord aan Anne Stael


1. Kun je vertellen wat voor rol je in de celebranten opleiding vervult?
Ik geef het blok over ondernemerschap. Dat gaat over de vraag wat je te bieden hebt aan mensen en hoe je jou talent zo kan inzetten dat je een goede onderneming kan opzetten. Naar mijn mening heeft de maatschappij 'zachte krachten' nodig, mensen die tijd hebben voor anderen en iets toevoegen aan het (werk)leven van anderen. Celebranten en geestelijk verzorgers zijn voorbeelden hiervan. Mijn missie is dat deze ondernemers zich laten zien in hun organisatie of als ZZP-er, zodat ze deze rol goed kunnen vervullen.


2. Wat hebben deelnemers na jouw module geleerd?  

Deelnemers hebben geleerd hoe ze hun bedrijf (of positie in een organisatie) goed in de 'markt zetten', wat  hun unique selling point is, hoe zij kunnen bijdragen aan de maatschappij en hoe andere mensen aankijken tegen hun onderneming.


3. Welk ritueel is in jouw leven belangrijk en waarom? 

Een belangrijk ritueel voor mij is mijn dagelijkse ochtendwandeling. Dat is een moment om me te verwonderen over alles wat ik zie, een fris hoofd te krijgen en een overgang te markeren tussen thuis leven en thuis werken.
Een ander belangrijk ritueel vond ik het dopen van de kinderen. 'It takes a village to raise a child' is het gezegde en daarom hebben we vrienden, familie en buren uitgenodigd om samen de kinderen te dopen en gevraagd om hun steun.


4. Hoe zou jij een ritueel definiëren?
De definitie van een ritueel: laten zien wat onzichtbaar is. Zoals bij liefde, rouw of overgang naar een andere levensfase. Een ritueel geeft houvast en kan gedeeld worden met anderen.


5. Wat is de relevantie van rituelen in deze tijd?
In deze tijd (en elke tijd) is het belangrijk dat er mensen zijn die vormgeven aan verlangens, nieuwe situaties, verdriet. We hebben steeds minder een gezamenlijk verhaal en we missen vaak goede rituelen, die niet te ver van de mensen afstaan, die iets toevoegen en een gedeelde ervaring geven. 

 
6. Wat is een celebrant volgens jou?
Een celebrant is volgens mij iemand die anderen ondersteunt en begeleidt om rituelen vorm te geven of zelf een ritueel vorm geeft.

 
7. Wat zijn volgens jou de belangrijkste vaardigheden/eigenschappen die een celebrant dient te bezitten?
De belangrijke vaardigheden zijn vanuit ondernemerschap gezien, jouw verhaal goed vertellen, duidelijk maken wat jij te bieden hebt en de wereld te laten zien wat jij toevoegt.