Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info>

Naar de inhoud
Universiteit voor Humanistiek
De mooiste studie is de mens
Home Contact Zoek medewerker

Prof.dr. Gerty Lensvelt-Mulders

Functie

Rector en voorzitter van het college van bestuur
Hoogleraar Wetenschapstheorie, Methodologie en Onderzoeksleer
Vice-chancelor and president of the executive board
Chair: Research methodology and theory of sciences.

Gerty Lensvelt-Mulders
Telefoon

030 2390103

Titulatuur

Prof.dr.

Organisatie

College van Bestuur, wetenschappelijk personeel, Leerstoel Wetenschapstheorie Methodologie Onderzoeksleer

Biografie

Gerty Lensvelt-Mulders studeerde theoretische en experimentele psychologie in Tilburg. Zij promoveerde in 2000 op het proefschrift ‘Personality at different levels: a behavior-genetic approach’, over de relatie tussen aanleg en opvoeding bij de ontwikkeling van stabiele persoonlijkheidstrekken. Van december 1999 tot januari 2009 was zij als universitair docent en universitair hoofddocent Methodologie van Onderzoek voor de Sociale Wetenschappen verbonden aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1 februari 2009 is zij verbonden aan de UvH, eerst als hoogleraar, vanaf 2010-2012 als lid van het college van bestuur en sinds juli 2012 als rector en voorzitter van het CvB.

Onderzoek

Zij legt zich toe op het verbeteren van de kwaliteit van onderzoek door het ontwikkelen van onderzoeksdesigns die recht doen aan het wetenschappelijk multidisciplinaire karakter van de Humanistiek. Daarin vinden filosofie, historisch onderzoek en de sociale wetenschappen elkaar. In dergelijke multidisciplinaire designs vinden we de raakvlakken waar woorden cijfers kunnen ontmoeten en cijfers woorden.

Selectie publicaties

Lensvelt-Mulders, G.J.L.M., and Boeije, H. (2007). Evaluating compliance with a computer assisted randomised response technique: a qualitative study into the origins of lying and cheating. Computers in Human behavior, 23, 1, 591-608.

Lensvelt-Mulders, G.J.L.M. (2008). Surveying sensitive topics. In Edith D. de Leeuw, Joop J. Hox, & Don A. Dillman. International Handbook Of Survey Methodology. New York: Taylor & Francis, Psychology Press, EAM series, pp.461-478.

Feskens, R.C.W., Hox, J.J., Lensvelt-Mulders, G.J.L.M., and Schmeets, H. (2007). Non-response under Ethnic minorities: a multivariate analysis. Journal of Official Statistics, 23, 3, 387- 408.

Van der Hart, O., Ochten, J. M., van Son, M.J.M., Steele, K., Lensvelt-Mulders, G. J. L. M. (2008). Relations among peritraumatic dissociation and peritraumatic stress: a critical review. Journal of Trauma and Dissociation, 9, 4, 481-505..

Lensvelt-Mulders, G. J. L. M., van der Hart, O., van Son, M. J. M. , Ochten, J.M., and Steele, K. (2008). Research synthesis on the relations among peritraumatic dissociation and peritraumatic stress: an extended meta-analysis. Clinical Psychology Review, 28, 1138–1151.

Lensvelt-Mulders, G.J.L.M. (2008). Taal-analyse in methodologisch perspectief. In: K. Zwaan (eds). De taalanalyse in de Nederlandse asielprocedure: een juridische en linguistische verkenning. Pagina 159-175. 

Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicaties

Lidmaatschappen en functies

  • Lid Raad van Cmmissarissen Rabobank Hart van Brabant, Oisterwijk
  • Dagelijks bestuur en penningmeester van de Humanistische Alliantie
  • Voorzitter netwerk Levensbeschouwelijke Universiteiten (NLU)
  • Lid bestuur Stichting Socrates
  • Lid rectorenoverleg VSNU