Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info>

Naar de inhoud

De mooiste studie is de mens
Home Samenwerking Internationale samenwerking en mobiliteit

Internationale samenwerking en mobiliteit

In het strategisch plan 2014-2017 vormt internationalisering één van de speerpunten van beleid voor de komende jaren. De UvH wil haar internationale samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek versterken en de inkomende en uitgaande mobiliteit van medewerkers en studenten vergroten. Naast de internationale contacten die medewerkers onderhouden, is de  UvH is betrokken bij een aantal internationale initiatieven.


Erasmus +

Het Erasmusprogramma, dat in 1989 werd geïntroduceerd met de bedoeling studentenmobiliteit te bevorderen, is in de loop der jaren geëvolueerd tot een uitgebreid Europees subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De UvH neemt sinds 2011 deel aan het programma.  Erasmus+, dat in 2014 van start is gegaan, bevordert onder meer studenten- en stafmobiliteit voor werk en studie en samenwerkingsprojecten tussen hoger onderwijsinstellingen, organisaties en bedrijven in heel Europa en ook daarbuiten. Erasmus+ kent drie actielijnen (Key Activities): mobiliteit, strategische partnerschappen en beleidsontwikkeling. Onder actielijn mobiliteit (KA1) stelt Erasmus+ studentenbeurzen beschikbaar voor studie en stage in het buitenland (bachelor, master én PhD). Ook zijn er  beurzen voor medewerkers, voor het uitvoeren van een onderwijsopdracht of het volgen van een training in het buitenland. Meer informatie voor studenten: klik hier en voor medewerkers: klik hier.


De UvH onderschrijft de punten in het PDF-bestandErasmus University Charter en in het PDF-bestandErasmus Policy Statement staat de internationale strategie van de UvH kort beschreven. Daarnaast heeft de UvH de PDF-bestandGedragscode voor internationale studenten ondertekend.
Holland Scholarship

Het Holland Scholarshipprogramma is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én 48 Nederlandse hogescholen en universiteiten, waaronder de UvH. De beurs is bedoeld voor studenten die willen studeren, stage lopen of een onderzoek willen doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De landen van de EER zijn alle landen van de EU, plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Studenten vinden hierover meer informatie op het intranet (log in).


Erasmus Intensive Education Programme for Democratic Intercultural Citizenship

De UvH doet mee aan dit internationale educatieve Erasmusprogramma, dat studenten de gelegenheid geeft zicht te verdiepen in educatie en internationaal burgerschap. Deelnemende universiteiten zijn de Universiteiten van Barcelona, Brighton, Helsinki, en Fribourg, Charles Universiteit Praag, Aristotle Universiteit Thessaloniki en Kibbutzim College in Tel Aviv. In het voorjaar van 2013 is een programma verzorgd op de UvH dat bestond uit lezingen, gesprekken, begeleidingsgesprekken, workshops, presentaties, schoolbezoeken en de nodige informele activiteiten.
Meer informatie over het programma vindt u op de site www.uvh.nl/edic.


Kosmopolis Platform

Het Kosmopolis Platform is samen met het Centre for the Study of Culture and Society in Bangalore in India verantwoordelijk voor het regionale kennisprogramma 'Promoting Pluralism'. In Indonesië werkt men samen met het Center for religious and Cross-cultural Studies van de Gadjah Mada Universiteit in Yogyakarta. In Oeganda werkt men samen met Cross Cultural Foundation of Uganda. Informatie: c. suransky@uvh.nl