Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
Universiteit voor Humanistiek
Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht

T (030) 239 01 00, info@uvh.nl

Home Onderwijs Graduate School

Graduate School

De Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) verzorgt een vier- tot vijfjarige promotieopleiding, die uitmondt in een wetenschappelijk proefschrift (PhD).  De opleiding richt zich in het bijzonder op het ondersteunen van onderzoek in en rond professionele praktijken. De Graduate School is daarom uitermate geschikt voor professionals met een aantal jaren werkervaring, die zich persoonlijk en professioneel verder willen ontwikkelen door middel van wetenschappelijk onderzoek.

 

Onderzoeksvragen richten zich op eigentijdse sociale, ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken in het maatschappelijke domein of de organisatie(s) waar de kandidaten werkzaam zijn. De methodologie kenmerkt zich door een multi- en interdisciplinaire aanpak.

 

De Graduate School van de UvH biedt: 

  • goede gestructureerde begeleiding in het promotieonderzoek;

  • hoogwaardig onderwijs in wetenschappelijke perspectieven;
  • onderzoeksmethoden en academische vaardigheden; 
  • een ontmoetingsruimte waar kennis en ervaring wordt gedeeld;
  • een flexibel programma dat aansluit bij de interesse en ervaring van de kandidaten.

Structuur van de opleiding

De opleiding van de Graduate School begint elk jaar in januari met een basisjaar. De deelnemers werken een uitgebreid onderzoeksvoorstel uit, dat moet worden goedgekeurd door het College van Promoties van de UvH. Goedkeuring van het onderzoeksvoorstel geeft toegang tot de vervolgjaren van de Graduate School.

Basisjaar

In het basisjaar schrijven de deelnemers een goed doordacht, wetenschappelijk verantwoord onderzoeksvoorstel, dat praktisch uitvoerbaar en maatschappelijk relevant is. Verspreid over het jaar zijn er vier plenaire onderwijsweken, waarin deelnemers gedurende vier dagen gezamenlijk onderwijs krijgen van docenten van de UvH en gastdocenten van andere binnen- en buitenlandse wetenschappelijke instellingen. Daarnaast zijn er persoonlijke, individuele begeleidingsgesprekken en ‘peer group learning’ sessies waar promovendi onderling hun vorderingen bespreken. De colleges worden deels in het Engels gegeven.

Het tweede, derde, vierde en vijfde jaar

In het tweede en derde jaar van de PhD-opleiding wordt het onderzoek onder begeleiding uitgevoerd. De deelnemers krijgen persoonlijk feedback op tussenresultaten, en volgen drie plenaire onderwijsweken, gericht op inhoudelijke en methodologische verdieping. Ook kunnen de promovendi deelnemen aan een van de vier overkoepelende, multidisciplinaire onderzoeksprojecten van de UvH, en participeren ze in een van de hoogleraargroepen. In deze groepen bespreken zij hun concepthoofdstukken. In het vierde (en eventueel vijfde) jaar van de opleiding wordt het proefschrift voltooid. Er zijn dan geen plenaire onderwijsweken meer. De begeleiding vindt plaats in een van de hoogleraargroepen en op individuele basis.

 

Contact: gs@uvh.nl

 

Home