Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info>

Naar de inhoud
Universiteit voor Humanistiek
De mooiste studie is de mens
Home Contact Zoek medewerker

Prof.dr. Carlo Leget

Functie

voorzitter leerstoel Zorgethiek
hoogleraar Zorgethiek
bijzonder hoogleraar palliatieve zorg

Carlo Leget
Titulatuur

Prof.dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Zorgethiek

Biografie

Leget is vanuit de theologie (dissertatie in Utrecht over Thomas van Aquino, 1997) terecht gekomen in de medische ethiek. Na zes jaar aan het UMC St Radboud gewerkt te hebben als universitair docent medische ethiek, is hij sinds 1 januari 2009 actief als universitair hoofddocent zorgethiek in Tilburg, en sinds 2011 ook verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Per 1 september 2012 is hij benoemd tot hoogleraar Zorgethiek en geestelijke begeleidingswetenschappen aan de UvH.

De afgelopen jaren ging Legets aandacht vooral uit naar ethiek en spiritualiteit in de palliatieve zorg. De inspiratie daarvoor deed hij op in het praktische werk in verpleeghuizen. De komende jaren werkt hij vanuit zorgethisch perspectief ook aan thema’s als hoop, aandacht, kwetsbaarheid en waardigheid.

Kijk voor meer informatie op de site van Zorgethiek.nu: http://zorgethiek.nu/wie-zijn-wij/carlo-leget/ 

Lidmaatschappen en functies

 • Lid vaste commissie Ethiek en Recht Gezondheidsraad
 • Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen – voorzitter van de commissie wetenschap
 • Lid commissie palliantie ZonMW
 • Agora, landelijk platform palliatieve zorg - voorzitter werkgroep ‘Ethiek en spirituele zorg’
 • Palliactief, beroepsvereniging voor mensen werkzaam in de palliatieve zorg – Algemeen bestuurslid
 • European Association for Palliative Care – Vice-president
 • European Association for Palliative care – Co-voorzitter taskforce spiritual care
 • European Association for Palliative Care – Co-voorzitter scientific board international congress 2015 Copenhagen
 • Relief. Christelijke vereniging van zorginstellingen – voorzitter redactie ‘Zin in Zorg’
 • Tijdschrift voort Gezondheidszorg en Ethiek – lid kernredactie
 • Spiritual Care. Zeitschrift für spiritualität in den Gesundheitsberufen– lid kernredactie
 • Humanistisch Verbond – voorzitter klachtencommissie geestelijke verzorgers