Ervaringsverhaal wervelende werkvormen

Sonja Oomkens volgde de training in het najaar van 2012:


"Ik vind het leuk om wat te schrijven over de cursus wervelende werkvormen die ik met heel veel plezier heb gevolgd. 

Ik volgde de cursus omdat ik veel kennis heb verzameld op het gebied van het analyseren van incidenten en ik het erg leuk vind om die kennis te delen. 
Ik heb echter geen didactische achtergrond. 
Ik merkte in mijn trainingen voor groepen huisartsen en assistentes dat lang luisteren lastig is, temeer omdat mijn trainingen vaak aan het eind van een werkdag worden georganiseerd.
Ik had behoefte aan meer werkvormen om het luisteren af te wisselen met doen.
Nou, ik ben erg aan mijn trekken gekomen!
Ik heb onder andere geleerd om:
- goed te bedenken wat de cursist na afloop van mijn training weet, kan of gaat doen.
- goed stil te staan bij het doel dat ik wil bereiken met mijn training in zijn geheel, maar ook per werkvorm.
Ik heb een heel arsenaal aan werkvormen aangereikt gekregen.
Ik heb werkvormen tijdens de cursus kunnen uitproberen.
Lotte Huijing begeleidde de groep op een rustige en inspirerende manier en gaf erg zinvolle feedback.
Ik heb wat ik heb geleerd meteen kunnen toepassen in mijn trainingen. 
Van harte aan te bevelen dus! " 


Vriendelijke groet,

Sonja Oomkens 

www.veiligerzorg.nl