Learning Communities

  • Wat is uw meerwaarde binnen uw organisatie?
  • Hoe profileert u de belangrijke bijdrage die u levert aan een organisatie?
  • Hoe kunt u van morele dilemma's een leertraject maken?

Om de overstap naar een heldere profilering en professionalisering te maken bieden wij het coachingstraject Learning Communities aan. 

Inhoud

Een Learning Community start u op met een groepje collega's. Op kritisch reflectieve wijze wordt gesproken over actuele thema's, kenmerkende situaties, dilemma's en spanningsvelden op de werkvloer.

 

Er worden vier bijeenkomsten georganiseerd om telkens vanuit een ander reflectieperspectief naar het eigen werk te kijken. U denkt actief na over uw ervaringen, handelen, gedrag en keuzes. Ook maakt u plannen voor de toekomst en oefent nieuwe handelingen.

 

Een Learning Community kan in zijn algemeenheid over profilering en professionalisering gaan, maar kan ook toegespitst worden op een bepaald thema, zoals macht, zingeving, ethiek et cetera.

 

Begeleider Bianca Lugten of Jantine Maaskant

Locatie Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht, of als in company.

Duur Vier dagdelen

Datum, tijd en kosten worden afgestemd op uw specifieke situatie. Neem daarvoor contact met ons op.

<< Terug naar Learning Communities

>> Naar Kampvuurgesprekken