Macht en meerstemmigheid

Door mevrouw prof. dr. Hans Alma


Vaak denken we over een organisatie als een samenhangend geheel, met een missie, doelstellingen en resultaten. Hans Alma zal in haar college betogen dat een organisatie meerstemmig is. Personen met hun diverse rollen, afdelingen of groepen met hun eigen culturen en de buitenwereld met haar verwachtingen hebben elk hun eigen 'stem' en brengen verschillende en soms contrasterende visies op de organisatie naar voren. Niet iedere stem telt echter even zwaar: er kan sprake zijn van dialogische uitwisseling maar ook van dominantie. Wat betekent het voor een organisatie wanneer dominantie bepalend wordt? Wat zijn de mogelijkheden om op andere manieren met de meerstemmigheid van een organisatie om te gaan? Vanuit het perspectief van meerstemmigheid worden zingeving en macht in organisaties op een nieuwe manier belicht.


Prof. dr. Hans Alma is hoogleraar Psychologie en Zingeving en leerstoelhouder Culturele Dynamiek. Van 2007 tot 2012 was ze rector van de Universiteit voor Humanistiek. Haar onderzoek richt zich momenteel met name op het belang van creativiteit en verbeelding voor zingeving en de omgang met levensvragen.


Ga naar bijeenkomst 4