Macht en communicatie

Martin Hetebrij analyseert communicatie en macht in zijn college. Bij samenwerken spelen beiden een rol.

Eenheid van handelen en beleid binnen een organisatie is nooit alleen met communicatie bereikbaar. Er moeten immers ook besluiten genomen worden als men het nog niet met elkaar eens is. Dan wordt macht ingezet om te sturen.

 

Wie denkt dat hoogwaardige communicatie de inzet van macht kan vervangen, overschat de mogelijkheden van communicatie. Wie probeert alleen via communicatie te sturen zorgt ervoor dat macht ondergronds gaat, wat zeer negatieve gevolgen heeft.

Op deze manier ontwikkelen zich politieke arena’s, waar onder de dekmantel van hoogwaardige communicatie machtsprocessen spelen. Bijvoorbeeld in de zorgsector is dit een actueel probleem.

 

Organisaties zijn erbij gebaat een gecombineerde inzet van macht en communicatie op een humaan niveau te ontwikkelen. 


Martin Hetebrij heeft zich verdiept Mandela als groot speler met macht en communicatie. Hij zal in zijn toelichting daaruit ook voorbeelden meenemen.  

 

Ga terug naar het overzicht van Zingeving en Macht in Organisaties.