Lantaarnpalen en Kampvuurtjes

Harry Kunneman gebruikt in zijn college de metafoor van lichtbronnen, de lantaarnpalen en de kampvuurtjes. 

In het schemerdonker stoken professionals en cliënten hun kampvuurtjes. Hier is ruimte voor verhalen, emoties, ethische vragen en persoonlijke uitdagingen: dingen die niet beheerd kunnen worden, de kampvuurlogica. Het vergroten van transparantie en beheersbaarheid zijn belangrijk in organisaties. Dit wordt lantaarnpaallogica genoemd. Deze focus van bovenaf creëert onvermijdelijke schemerzones en duisternis, omdat niet alles te beheersen is. 

 

Vaak bestaat er een diepe kloof tussen deze twee logica’s. Tijdens deze tweede bijeenkomst verkent u de aard van deze kloof en onderzoekt u manieren om vruchtbare en creatieve verbindingen te maken om de lacune te overbruggen. 

 

 

Ga verder naar bijeenkomst 3.