Inspiratiefiguren

Joachim Duyndam behandelt in zijn college de rol die inspirerende mensen (inspiratiefiguren) spelen in ons leven. Op allerlei levensgebieden – werk, relaties, opvoeding, vieringen, reizen – laten we ons bij de keuzes die we maken graag inspireren door anderen. Vaak is de betekenis van inspirerende voorbeeldfiguren en rolmodellen in ons leven veel groter dan we ons bewust zijn, of willen toegeven.

 

Hoe kunnen we op een goede manier omgaan met inspiratie? Ook voor organisaties is deze vraag belangrijk, want organisaties waar mensen geïnspireerd werken varen wel.

 

Inspiratie kan ook verkeerd uitpakken: slechte of een ‘te veel’ aan inspiratie creëert meelopers en napraters. Handig voor manipulators, misschien, maar uiteindelijk niet goed voor een organisatie en de mensen die er werken.

 

Tijdens dit college onderzoekt u de vraag hoe we op een goede manier inspirerend en geïnspireerd kunnen zijn, vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken: filosofisch/hermeneutisch, psychologisch en vanuit recent hersenonderzoek.

 

Ga terug naar bijeenkomst 2