De organisatie als mythe

Ruud Kaulingfreks stelt de vraag of organisaties alles kunnen èn willen regelen en vastleggen. In hoeverre drijven ze op spontaniteit? Moeten organisaties het toeval buitensluiten?


De ‘spirit’ van een organisatie komt naar voren in datgene wat onvoorspelbaar en onvoorzien is. Management van organisaties kunnen verbeeldingskracht, creativiteit en sensibiliteit benutten als bron van zingeving en nieuwe mogelijkheid tot organiseren.

 

Deze bijeenkomst gaat over de het tegenovergestelde van efficiënte rationaliteit in organisaties: de verbeelding en datgene wat ontsnapt aan planning, het toeval.

 

Ga door naar  bijeenkomst 5.