Zingeving en Macht in Organisaties

Voor managers en professionals, die verantwoordelijkheid en betrokkenheid in organisaties in een breder perspectief willen plaatsen

  • Hoe gaat u in een organisatie om met morele vragen?
  • Bestaat er goede macht?
  • Hoe ga je om met de grote diversiteit aan stemmen en meningen?
  • Hoe creëer je een organisatie waarin betrokkenheid en inspiratie leiden tot een beter resultaat?

Doelstelling

Het programma Zingeving en Macht in Organisaties daagt u uit te verkennen op welke wijze de thema’s zingeving en macht in uw eigen werk een rol spelen.

U leert om de complexiteit in organisaties niet alleen als een probleem te zien, maar ook als een bron van verwondering en creativiteit.

Vanuit filosofische en organisatietheorieën krijgt u instrumenten voor de praktische toepassing hiervan in uw eigen werk.

Opbouw

De vijf bijeenkomsten bestaan allen uit een college, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd en een inspiratiepracticum.

Bekende denkers van de UvH verzorgen de colleges: Harry Kunneman, Martin Hetebrij, Hans Alma, Ruud Kaulingfreks en Joachim Duyndam.

 

Wat u met de theorie uit het college kunt in uw eigen werksituatie, onderzoekt u in het inspiratiepracticum. Hierbij worden verschillende werkvormen en reflectieperspectieven gebruikt.


Thema's

De thema's van de colleges zijn:

  1. Inspiratiefiguren door dhr. Joachim Duyndam
  2. Lantaarnpalen en kampvuurtjes door dhr. Harry Kunneman
  3. Macht en meerstemmigheid door mevr. Hans Alma
  4. De organisatie als mythe door dhr. Ruud Kaulingfreks
  5. Macht en communicatie door dhr. Martin Hetebrij


Ervaringen van deelnemers

'Ik heb het echt enorm naar mijn zin gehad en ook de zin ervan ingezien, het heeft veel zin gehad voor mij. Ik dacht dat ik in mijn eentje met dit soort vragen worstelde maar gelukkig ben en sta je hier niet alleen in al die moeilijke dilemma’s. Het is een opluchting gewoon om te merken dat andere mensen er ook mee worstelen.'

 

'Ben echt heel erg geïnspireerd! Ik had niet verwacht dat het zo’n impact op mij zou hebben, niet alleen wat zingeving en macht in organisaties betreft maar ook wat betreft mijzelf. De onmiddellijke toepasbaarheid van de werkvormen ik heb ze werkelijk direct in kunnen zetten en ook gelijk gedaan.'

 

'Veel aan gehad voor mijn proefschrift door de enorme gelaagdheid van de stof die hier aangeboden is.'


'Ik kan het goed toepassen bij het initiëren van nieuw beleid en de communicatie en advisering daarover.'