Motiverende Gespreksvoering

Een nieuw perspectief op het verhogen van werkmotivatie bij medewerkers


Een verhoogde werkmotivatie bij medewerkers bereikt u doorgaans niet door ze meer salaris te bieden, of door andere materiële beloningen. Wat wel kan helpen is een goed gesprek met ze voeren over de factoren die hen belemmeren of juist motiveren in hun werk. Wat zijn hun motieven en drijfveren om hun werk te doen - en om het goed te doen? Wat belemmert ze daarbij? Waar ligt hun passie in hun werk en wat zit die passie in de weg?

Het voeren van een dergelijk gesprek kan door werknemers gemakkelijk als bedreigend worden ervaren. Ze kunnen het spreken over hun belemmeringen ervaren als een ingang om hen te beperken in hun werkuitoefening of zelfs als een aanleiding voor demotie. In dat geval zullen ze veel weerstand hebben tegen een dergelijk gesprek. Dus hoe voert u nu zo’n gesprek zonder dat het als bedreigend ervaren wordt? En hoe houdt u de motivatie levend en de passie overeind bij medewerkers die hun werk vol overtuiging en motivatie doen?


Inhoud training 

In deze training leert u om dergelijke gesprekken te voeren. U leert belemmeringen bij medewerkers in het gesprek naar voren te halen, zonder dat dat door hen als bedreigend ervaren wordt. En u leert dat op zodanig wijze te doen dat de medewerker een nieuw perspectief op het eigen handelen kan toelaten. Daardoor zal de medewerker zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de eigen belemmeringen en daarvoor – in samenspraak met u - oplossingen gaan zoeken.


Deze training is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

  • betekenisgeving;
  • onderliggende motieven en waardeoriëntatie;
  • socratische dialoog;
  • geweldloze communicatie. 

Na een theoretische toelichting op deze onderdelen zullen we in de training vooral heel veel gaan oefenen met gespreksvoering. Dit doen we met elkaar én met een ervaren trainer-acteur. Dit verhoogt het realiteitsgehalte van de oefeningen en maakt dat u het geleerde nog beter kunt gaan toepassen in uw werksituatie.


De training bestaat uit twee dagen met een tussenperiode waarin u in uw werkpraktijk gaat oefenen met datgene wat voor u het belangrijkste is om te leren. Op de tweede dag werken we met de ervaringen die ieder in het oefenen heeft opgedaan, zodat we het geleerde kunnen versterken en waar nodig verbeteren.


Voor wie?

  • Iedere leidinggevende / manager die de motivatie van zijn of haar medewerkers graag wil helpen verhogen. 
  • Coaches/trainers/docenten die de leermotivatie van deelnemers en studenten willen verhogen.
  • Hulpverleners die hun hulp beter bij de cliënt willen laten aansluiten.

Trainers Jantine Maaskant (docente) en Wendy Zwiers (actrice). Jantine Maaskant is docente Gespreksvaardigheden aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze heeft daarvoor jaren gewerkt als zelfstandig coach/trainster. Wendy Zwiers is zeer ervaren trainster en actrice, o.a. op het gebied van mondelinge communicatie, leidinggeven en omgaan met agressie. Ze is ook vaste actrice bij het Toetstheater. 


© Bannerfoto Tobias S.