Masterclass 4: Slotbijeenkomst

De laatste masterclass wordt begeleid door de drie docenten, Joachim Duyndam, Martin Hetebrij en Bianca Lugten. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de deelnemers hun persoonlijk program. Aan de hand van een casus geven zij hun visie op meesterschap. Wat hebben we geleerd van Mandela en andere voorbeeldfiguren? Welk inhoudelijk, strategisch en leerprogramma stellen de deelnemers zich voor de komende jaren ten doel? Zowel de docenten als de deelnemers geven feedback op deze presentaties.

Terug naar programma beschrijving >>