Masterclass 3: Meesterschap en politiek handelen

In de derde masterclass, verzorgd door Duyndam en Hetebrij samen, worden de centrale noties uit dit inspiratieprogramma (geestelijke weerbaarheid, meesterschapsmodel, politiek handelen en moreel leiderschap) met elkaar verbonden. Dit gebeurt op zodanige wijze dat u in staat bent om uw persoonlijke program voor de laatste bijeenkomst te voltooien.


Het trainingsgedeelte ondersteunt dat door samen te werken aan de samenhang van alle bijeenkomsten, te ontdekken wat voor ons de rode draad is; en door deze in verband te brengen met ons politieke en moreel kompas.

Naar masterclass 4 >>