Masterclass 2: Voorbeeldfiguren en geestelijke weerbaarheid

In de tweede bijeenkomst behandelt Joachim Duyndam het belang van veerkracht (of geestelijke weerbaarheid), de verwerving daarvan en de betekenis van voorbeeldige figuren daarbij.  Wij kunnen weerbaarheid verwerven door te leren van voorbeeldfiguren die in hun leven veerkracht tonen, waarmaken en belichamen. Nelson Mandela is voor velen zo’n voorbeeldige figuur. Maar de meesten van ons kennen ook andere, vaak minder bekende figuren die voor ons inspirerend zijn. Zij helpen ons om veerkrachtige antwoorden te vinden op de druk die uitgaat van onze cultuur, gewoontes, verwachtingen, stemmingen, dictaten, modes, hypes, statusangst, enzovoort; of op tegenslag in de vorm van ziekte, armoede, ongeluk, geweld, afhankelijkheid, pech, imagoschade, en dergelijke.

In deze tweede masterclass onderzoeken we onze eigen relatie tot voorbeeldfiguren. We zoeken een zodanige verhouding tot de inspiratie die van hen uitgaat dat wij deze kunnen benutten voor ons eigen meesterschap, onze geestelijke weerbaarheid in situaties van druk of tegenslag.

In het trainingsgedeelte gaan we door middel van de methodiek van de complexe dialoog denkbeeldige gesprekken voeren met onze voorbeeldfigurenvoeren. Ook onderzoeken we hoe deze voorbeeldfiguren met elkaar in dialoog gaan en antwoorden vinden op situaties waarbij in hoge mate een appel wordt gedaan op onze geestelijke weerbaarheid. Hoe vechten, verbinden, herstellen en verzoenen zij? Hoe blijven zij rechtovereind staan en zijn zij een toonbeeld gebleken van moreel leiderschap? We gaan op zoek naar de betekenis van deze uitkomsten voor de verdere vormgeving van ons persoonlijk program.

Naar masterclass 3 >>