Masterclass 1: Verbinden waar kan, vechten waar het moet en bouwen waar mogelijk

In de eerste bijeenkomst presenteert Martin Hetebrij naar aanleiding van zijn boek Leren van Mandela het ‘meesterschapsmodel’ dat hij op basis van een studie naar Mandela ontwikkelde. Hetebrij maakt gebruik van filmfragmenten om te laten zien  hoe Mandela zowel uitging van een toekomstperspectief (in de vorm van een eigen missie) als een  opvatting over het juist politieke handelen, een ‘politiek moreel kompas’: verbinden waar het kan, vechten waar het moet en bouwen waar mogelijk. Hetebrij noemt dat moreel pragmatisme. Toekomstperspectief en opvattingen over politiek handelen tezamen boden Mandela de geestelijke weerbaarheid die mensen in het algemeen nodig hebben als ze effectief mee willen doen aan het politieke spel in organisaties, en tegelijk recht willen blijven doen aan de eigen normen en waarden.

De deelnemers gaan in deze bijeenkomst het eigen (wellicht impliciete) toekomstperspectief en het eigen politiek-morele kompas met dat van Mandela vergelijken. Deze vergelijking biedt aanknopingspunten voor een eerste aanzet tot het persoonlijke program.

In het trainingsgedeelte starten we met de vormgeving van ons persoonlijk program, geënt op het meesterschapsmodel dat naar aanleiding van het leven van Mandela ontwikkelde. Ingegeven door een actueel strategisch dilemma uit uw werkpraktijk inventariseren we mogelijkheden voor wat het juiste politieke handelen zou kunnen zijn. Om helder zicht te krijgen op ons moreel pragmatisme en ten behoeve van de ontwikkeling van ons politiek-morele kompas ontwerpen we vervolgens een ‘methodiek van de trage vraag’: een duidelijke richtingaanwijzer die direct in uw werkpraktijken is in te zetten.

Verder naar masterclass 2 >>