Moreel leiderschap

Een inspiratieprogramma voor leidinggevenden die vanuit eigen waarden invulling willen geven aan leiderschap.

  • Hoe kunt u koers bepalen en uw morele kompas ontwikkelen?Hoe kunt u in overeenstemming met uw eigen waarden effectief deelnemen aan het politieke spel in uw organisatie?
  • Hoe kunt u omgaan met tegenslag en druk in uw organisatie en weerbaarheid ontwikkelen?
  • Wat kunnen de geestelijke weerbaarheid van een voorbeeldfiguur zoals Mandela en zijn moreel leiderschap voor u betekenen? 


Doelstelling programma

In deze vierdaagse masterclasses staan geestelijke weerbaarheid en moreel leiderschap centraal. Veerkracht is een belangrijke voorwaarde voor goed leiderschap. Het verwijst naar een soepele, flexibele maar sterke vorm van interacteren. Als leider van een organisatie of van een project staat u onder druk. De (externe) druk van klanten, van de markt, van de regelgevende overheid, maar ook de (interne) druk van werknemers, (management) teamcollega’s, raden van toezicht en eventuele aandeelhouders. Het is zaak weerbaarheid te ontwikkelen in de interactie met dergelijke druk. Hoe realiseert u veerkracht in uw organisatie, en belangrijk: bij uzelf, als leider?

Doel van deze masterclasses is om (toekomst) visie en een kompas te verwerven, waardoor u kunt deelnemen aan het politieke spel, tegenspel kunt bieden en tegelijkertijd uw eigen waarden en integriteit in stand kunt houden. Zo kunt u vanuit eigen waarden in de interactie effectief handelen.


Werkwijze

De vier bijeenkomsten vinden plaats op de Universiteit voor Humanistiek in het centrum van Utrecht. De masterclasses beginnen met een college gegeven door Martin Hetebrij en Joachim Duyndam. Tijdens deze colleges is er de mogelijkheid om uitgebreid met elkaar in gesprek te gaan. Na het college is er een gezamenlijk diner waar u de gelegenheid heeft om informeel verder te spreken met elkaar. Na het diner volgt het trainingsgedeelte, begeleid door Bianca Lugten, dat antwoorden geeft op de vraag: ‘wat kunt u hier nu mee in de eigen werksituatie?’


Als deelnemer ontwikkelt u gedurende de masterclasses een persoonlijk program. Hiertoe maakt u een portfolio waarin u reflecteert op casuïstiek uit de eigen werkpraktijk. In de laatste bijeenkomst presenteren de deelnemers hun portfolio en persoonlijk program en geven de drie docenten feedback.


Resultaat

Aan het einde van ons programma heeft u een ‘persoonlijk program’ ontwikkeld dat bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een inhoudelijk programma dat antwoord geeft op de vraag: waar wil ik over één jaar zijn/wat is mijn ambitie?
  2. Een strategisch programma dat antwoord geeft op de vraag: met wie (in mijn) organisatie ga ik de strijd aan en met wie ga ik mij ‘verzoenen’?
  3. Een leerprogramma dat antwoord geeft op de vraag: wat ga ik het komendejaar leren?


Voor wie is dit programma bestemd?

Voor leidinggevenden, bestuurders, managers, professionals, HRM specialisten en organisatieadviseurs. Van deelnemers wordt verwacht dat zij:

  • Een aantal jaren werkervaring hebben;
  • Een academisch intellectueel niveau van denken en werken hebben;
  • Zich willen laten uitdagen om na te denken over het reilen en zeilen in organisaties en dit te verbinden met de eigen dagelijkse werksituatie;
  • Inspiratie op willen doen in het nadenken over eigen leiderschap.


Het programma

Masterclass 1: Verbinden waar het kan, vechten waar het moet en bouwen waar mogelijk 

Masterclass 2: Voorbeeldfiguren en geestelijke weerbaarheid

Masterclass 3: Meesterschap en politiek handelen  

Masterclass 4: Slotbijeenkomst

Praktische informatie

Data Moreel Leiderschap wordt voorlopig niet meer aangeboden. © Bannerfoto Dan Stark