Masterclasses Kritische Organisatiefilosofie

Oefeningen in helder denken over organisaties


Helder denken is moeilijk, over organisaties al helemaal.

Toch is het een cruciale voorwaarde om organisaties te leiden, managen of veranderen. Het draagt bij aan zinvol en plezierig werken in een organisatie. 

Doelstelling

In deze reeks masterclasses verheldert u uw visie op organisaties door gezamenlijk het gedachtegoed van enkele originele denkers over organiseren en organisaties tegen het licht te houden en daarover kritisch onderzoekend te filosoferen.

Opbouw

De masterclasses bestaan uit drie cursusdagen en één terugkommiddag, waarbij telkens het gedachtengoed van één van de drie denkers die het programma verzorgen centraal staat. Het programma behandelt drie thema's: maakbaarheid en sensibiliteit, anders organiseren en deugden en discoursen. De masterclasses beginnen met een interactieve beschouwing, gegeven door drie organisatiefilosofen.

Dit zijn achtereenvolgens dr. Ruud Kaulingfreks  (Universiteit voor Humanistiek), dr. Edu Feltmann (IGOP) en prof. dr. Harry Kunneman (Universiteit voor Humanistiek). Daarin bieden zij zicht op de voorlopige uitkomsten  van de denkweg die zij zelf hebben bewandeld en de mogelijke betekenis daarvan voor helder en verhelderend denken over organisaties en in organisaties. Tijdens deze colleges is er ruimschoots de gelegenheid in gesprek te gaan met de docenten.

Het college wordt gevolgd door een gezamenlijke maaltijd, waarbij er gelegenheid is elkaar te ontmoeten en informeel verder te spreken.

Na het college volgt het trainingsgedeelte, begeleid door drs. Maya Swaans. Dit gedeelte geeft antwoord op de vraag: ‘wat kun je er nu mee in de eigen werksituatie?’ De training staat in het teken van het samen denken en onderzoeken van de eigen  perspectieven en die van elkaar, en van de onderliggende waarden. Hierbij krijgen niet alleen de overeenkomsten maar juist ook de verschillen een stem. De groep zal diverse dialoogvormen gebruiken en ervaren wat verbeelding en verhalen kunnen betekenen, en wat de waarde is van stilte in een dialoog voor ‘helder denken’.

 

Na afronding van de drie masterclasses is er een terugkombijeenkomst, een middag waarin de drie docenten met elkaar en met de deelnemers de dialoog aangaan over interessante verschillen en raakvlakken tussen hun perspectieven en die van de overige deelnemers. Deze middag wordt afgesloten met een borrel.

 

Voor wie is dit programma bestemd?

Dit programma is bedoeld voor bestuurders, managers, professionals en organisatieadviseurs.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zijn:

  • een aantal jaren werkervaring hebben;
  • zich willen laten uitdagen na te denken over het reilen en zeilen in organisaties en dit denken willen verbinden met de eigen dagelijkse werksituatie en het persoonlijke leven; 
  • inspiratie willen opdoen in het nadenken over de eigen professionele opvattingen en het eigen verlangen naar helderheid.

Ervaring

'Wat me vooral is bijgebleven is het leren organiseren vanuit het perspectief van de medewerker en de klant.' 

'Een verfrissende kijk op organiseren!' 


Lees hier een uitgebreider ervaringsbeschrijving met Christine Holtkamp, zelfstandig consultant.


Nieuwsgierig geworden naar deze masterclasses?

Een uitgebreide beschrijving van de inhoud van de masterclasses kritische organisatiefilosofie vindt u PDF-bestandhier.

 

Docenten Harry Kunneman, Edu FeltmannRuud Kaulingfreks en Maya Swaans