Kampvuurgesprekken

Effectief roddelen over uw organisatie

  • Waar zitten uw frustraties in uw werk?
  • Waar verlangt u eigenlijk naar?
  • En hoe zit dat bij uw collega's?

Doelstelling

In de training Kampvuurgesprekken gaat u uw eigen frustraties en hittepunten onderzoeken. Frustraties in het werk leiden vaak tot gemopper en komen tot uiting in gesprekken bij het koffieapparaat. Zelden worden ze gecommuniceerd naar het management van een organisatie. Achter het gemopper gaat echter iets belangrijks schuil, namelijk betrokkenheid, verlangens en de wens dat dingen anders gaan. 

Metafoor van de lichtbronnen

In de training wordt gewerkt met de metafoor van de lichtbronnen. Deze is ontleend aan het werk van Harry Kunneman. Hij onderscheidt twee soorten logica's:

  1. Het vergoten van transparantie en beheersbaarheid zijn belangrijk in organisaties. Dit wordt lantaarnpaallogica genoemd. Binnen deze heldere lichtstraal worden regelgeving en protocollen gemaakt. Verhalen van mensen en emoties spelen zich af in de schemerzones en duisternis.
  2. In het schemerdonker stoken professionals en cliënten hun kampvuurtjes. Hier is ruimte voor verhalen, emoties, ethische vragen en persoonlijke uitdagingen: dingen die niet beheerd kunnen worden, de kampvuurlogica. De logica van de kampvuren vertegenwoordigt een warme manier van samenwerken, maar slaagt er doorgaans slecht in om invloed uit te oefenen op de organisatie en werkprocessen te beïnvloeden. 

Drieslag

In een kampvuurgesprek doorloopt u een drieslag: door uw frustraties te bestuderen leert u welke verlangens daar onder verborgen zitten. Van daaruit kijkt u welke waarden er aan ten grondslag liggen. U leert uw eigen waarden en die van anderen te (h)erkennen en daarover met elkaar in gesprek te gaan.

 

Begeleider Bianca Lugten

Locatie Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht, of als in company.

Duur Een dagdeel tot een dag (afhankelijk van uw specifieke situatie)

Datum, tijd en kosten worden afgestemd op uw specifieke situatie. Neem daarvoor contact met ons op.

 

De training kan gegeven worden aan groepen van alle grootten en alle niveaus.