collegereeks najaar 2013

9 september

Prof. dr. Joachim Duyndam: Inspiratie, veerkracht en autonomie 


Veel meer dan we ons bewust zijn, worden wij in ons leven en bij de keuzes die we maken geleid door anderen. Deze invloed van anderen kan op gespannen voet staan met onze autonomie, bijvoorbeeld als we ons in onze opinies, koopgedrag, kledingkeuze, vakantiebestemming, muziekvoorkeur, taalgebruik, enzovoort, laten leiden door wat anderen ervan vinden en hoe anderen het doen. Vooral als dat ‘belangrijke anderen’ zijn, zoals vrienden, familieleden, collega’s, buren, of media celebrities.  Dan is het soms moeilijk om verschil te zien en te voelen tussen wat je zelf wil en wat anderen willen, of erger: wat anderen vinden dat jij moet willen.


We kennen echter ook de stimulerende en sterkende invloed van anderen die inspiratie heet, en die ons zelf-zijn juist aanspreekt en bevordert. Voorbeeldfiguren belichamen in hun leven en optreden waarden die voor anderen inspirerend zijn. Hoe werkt deze inspiratie? Hoe kun je autonoom zijn in het volgen van een  inspiratiefiguur? Welke rol speelt veerkracht in het maken van verschil tussen imitatie en inspiratie? Dhr. Duyndam behandelt deze vragen op basis van zijn onderzoek naar mimesis en voorbeeldfiguren. 


Prof. dr. Joachim Duyndam is Socrates hoogleraar Wijsbegeerte, in het bijzonder met betrekking tot humanisme, mensbeeld, en geestelijke weerbaarheid, en sinds september 2012 vervult hij de functie van Opleidingsdirecteur. 14 oktober

Prof. dr. Hans Alma: Beeldende humanistiekHans Alma zal betogen dat voor de persoonlijke en sociale veranderingsprocessen waar de humanistiek onderzoek naar doet, sensitiviteit en verbeeldingskracht nodig zijn naast rationele denkprocessen. Ze duidt dat aan als zintuiglijk denken en zal uitleggen en laten ervaren wat ze daarmee bedoelt.


Prof. dr. Hans Alma is hoogleraar Psychologie en Zingeving, en Leerstoelhouder Culturele Dynamiek. Haar huidig onderzoek richt zich op de rol van empathie en verbeelding in zingeving en levensbeschouwing, toegespitst op de praktijk van geestelijke begeleiding; de spirituele dimensie van kunst en humanistische bronnen van zin. 4 november

Dr. Fernando Suarez Muller: Paden naar EcotopiaDe tijd verlangt van ons om een nieuwe verhouding tot de natuur te ontwikkelen en dit houdt in dat we moeten nadenken over een nieuw (humanistisch) wereldbeeld waarin moraliteit, ascese en spiritualiteit meer met elkaar verweven zullen zijn en ook sterker het institutionele raamwerk van de samenleving zullen bepalen. We moeten weer durven utopische idealen te ontwikkelen. 


Dr. Fernando Suarez Muller is universitair docent Sociale en Politieke Theorie. Zijn onderzoeksinteresses richten zich op revitalisering van transcendentale posities in het sociale denken en de ethiek, mensenrechten, ecologische theorie, en de filosofie van de globalisering.9 december

Prof. dr. Anne Goossensen: Kwaliteit van verbinding


In dit college onderzoekt prof. dr. Goossensen theorieën en concepten die uitdrukking geven aan de kwaliteit van verbinding die er tussen mensen kan zijn. Via een weefbeweging tussen theorieën en empirisch onderzoek zoekt ze vooral naar taal die helpt om (een gebrek aan) sensitieve afstemming tussen mensen te evalueren. Wanneer is er sprake van match of mismatch? Hoe werkt dat door?

Relevante vragen zijn dan:
- Welke theorie en begrippen lenen zich om kwaliteit van verbindingen te evalueren?
- Op welke wijze speelt de kwaliteit van verbindingen een rol in de zorg?
- Kunnen cliënten en patiënten feedback geven op een gebrek aan sensitieve afstemming? |
- Welke aanwijzingen kunnen we professionals, vrijwilligers en burgers geven die hierin willen verbeteren?
- Hoe kan onderzoek naar dit onderwerp in zorgpraktijken er uit zien en wat kan het opleveren?
- Gekoppeld aan het college zal een boekpresentatie plaatsvinden van een boek over mismatch in zorg en welzijn. 


Prof. dr. Goossensen is hoogleraar zorgethische aspecten van informele zorg aan de Universiteit voor Humanistiek.


Voorafgaand aan de lezing is er ook de feestelijke presentatie van het boek 'Gezien of niet? Verbeeldingen in de GGz.', van 16.00-18.00 uur. PDF-bestandKijk hier voor het programma en meer informatie. Deelname is gratis. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Mark Bos, via zingevingenprofessie@uvh.nl Praktische informatie

Kosten: 25 euro per college, alle 4 colleges voor 75 euro.  

Aanmelding en informatie bij Mark Bos, via zingevingenprofessie@uvh.nl 


Het bedrag kunt u daarna zelf overmaken naar rekeningnummer 3719932, t.n.v. Universiteit voor Humanistiek. Graag onder vermelding van uw naam en de kostendragers van de specifieke colleges. Dat zijn voor 9 september: kd.95, voor 14 oktober: kd.96, voor 11 november: kd.97 en voor 9 december: kd.98.

<< Terug naar Training en Scholing

>> Naar Inspiratiefiguren